www.modernitovarna.com
NSK

NSK ve společném vývoji vysoce přizpůsobitelné robotické ruky

Společnost NSK a Německé středisko pro letectví a kosmonautiku DLR vyvíjejí robotickou ruku, která pomůže automatizovat manuální úkoly, zejména v oblasti obslužných operací.

Mnoho zemí po celém světě, včetně evropských, čelí vážnému nedostatku pracovních sil v řadě důležitých průmyslových odvětví. Roboty, které mohou převzít manuální práci, představují dobrý způsob, jak tuto stále častější situaci překonat. V alikacích, které vyžadují velký stupeň obratnosti a jež jsou časté např. v maloobchodě, restauracích a jídelnách nebo v některých výrobních odvětvích, však zavádění robotů dosud dostatečně nepokročilo. Důležitým faktorem je zde cena. Zatímco cena jednoúčelových robotických rukou, které mohou uchopit pouze objekty jednoho typu nebo velikosti, je nízká, robotické ruce, které mohou uchopovat rozmanitou škálu objektů, jsou extrémně drahé.

V této souvislosti firma NSK a německé středisko DLR společně vyvíjejí robotické ruce s modulárními prsty, které umožňují snadnou rekonfiguraci podle potřeb v daném případě použití. Jednotlivé prstové moduly umožňují konstrukci robotických rukou s minimální individuální úpravou potřebnou pro splnění potřeb zákazníka: je stejně snadné vytvořit robotickou ruku, která uchopí pouze standardní produkty, jako robotickou ruku, která umí uchopit různé předměty.

Omezením výroby na jednotlivé prstové moduly by mělo firmě NSK umožnit prostřednictvím hromadné výroby dosáhnout nízkých jednotkových nákladů. To by mělo být velmi atraktivní pro společnosti s cílovými aplikacemi, které vyžadují plynulý pohyb prstů, snadné změny rozvržení a optimalizované umístění článků prstů.

Plynulý pohyb a jemné uchopení různých předmětů dovoluje lankový mechanismus vyvinutý DKL, zatímco patentovaný odnímatelný magnetický systém NSK umožňuje rychle a snadno změnit uspořádání prstových modulů jednoduše tahem za páčku, kterou je možné moduly připojit nebo odpojit. Z hlediska umístění prstových modulů byl společností NSK prostřednictvím digitálních dvojčat vyvinut algoritmus, který tento úkol optimalizuje podle velikosti a tvaru objektu.

S cílem přispívat k mechanizaci a automatizaci v širokém spektru průmyslových odvětví, včetně restaurací a jídelen, maloobchodu, výroby, logistiky a zemědělství, nyní společnost NSK zpracovává návrhy řešení pro integrátory robotických systémů a zákazníky se stávajícím robotickým vybavením. Bezprostředně poté budou zahájeny testy v provozu.
 
1) Dvouprstá modulární robotická ruka, vyvinutá společností NSK a centrem DKL, drží kovový kotouček


NSK ve společném vývoji vysoce přizpůsobitelné robotické ruky

2) Tříprstá ruka, vyvinutá NSK a DKL, může uchopit plastovou kouli
 

  Vyžádejte si více informací…

LinkedIn
Pinterest

Připojte se k více než 155 000 sledujícím IMP