www.modernitovarna.com
NSK

Lineární vedení NSK se osvědčila ve strojích na výrobu roušek

Když byla britská firma specializující se na automatizaci a výrobu strojů oslovena, aby v odpověď na naléhavou situaci spojenou s šířením nemoci COVID-19 vyrobila stroje na výrobu látkových roušek, obrátila se na tým NSK a vybrala si lineární vedení NH s dlouhou životností.

Rodinná firma Sims Engineering (simsengineering.com) byla založena v roce 1982 a specializuje se na konstrukci a výrobu automatizovaných systémů a speciálních strojů. Většina projektů této firmy, akreditované podle ISO 9001, směřuje k zákazníkům z automobilového průmyslu, farmacie a potravinářství. Když ovšem přišla pandemie nemoci COVID-19, společnost ihned zareagovala na poptávku po automatizovaných strojích na výrobu roušek.

Firma Sims Engineering je známá svou schopností navrhovat a vyrábět specializované stroje ve velmi krátké dodací lhůtě. Společnost dokonce stroje na výrobu roušek již před lety vyráběla, takže nyní bylo jejím úkolem aktualizovat konstrukci a vyrobit spolehlivé, inovativní a účinné stroje s maximální produktivitou a kvalitou.

Automatizované stroje na výrobu roušek vyráběné společností Sims Engineering jsou vysoce složité, s plně integrovaným stříháním, skládáním a šitím plochých skládaných textilních roušek. Pro vystřihování tvaru textilního polotovaru se používá vysoce přesné prostřihovadlo.

Pro zajištění plynulého, efektivního a účinného pohybu stroje se firma obrátila na svého dlouholetého partnera, společnost NSK. Společnost NSK v uplynulých dvaceti letech dodávala firmě Sims Engineering pro širokou škálu jí vyráběných strojů a systémů lineární vedení řad NH/NS (a jejich předchozí modely).

Lineární vedení pro stroje na výrobu roušek musí vykazovat velkou rychlost a únosnost a současně malou hlučnost a dlouhodobou spolehlivost. Společnost Sims Engineering ví, že vedení NSK řady NH tyto požadavky splňují.

Lineární vedení řady NH mají díky svým speciálním vlastnostem, např. speciálně vyvinuté geometrii drážek pro kuličky, ve srovnání s konvenčními vedeními dvojnásobnou trvanlivost. K dalším výhodám patří velká únosnost, velká produktivita, dlouhé intervaly údržby, malá hlučnost, snadná instalace a přesnost standardního provedení převyšující konvenční alternativy.

Společnost Sims Engineering s uspokojením zjistila, že výrobní závod NSK v Newarku v Británii zůstal otevřený i v době plošné karantény. Jen za pět dnů po objednávce tak byla firma NSK schopná dodat první sérii lineárních vedení NH.

NSK má v Newarku kromě skladu katalogových dílů také výrobní kapacity umožňující s krátkou dodací lhůtou uspokojit požadavky na specifické délky, povrchové úpravy, těsnění a mazání. Ačkoliv podnik má na skladě lineární vedení NH/NS ve velikostech 15 až 65 pro uspokojení poptávky zákazníků z Británie a Evropy, má také výborně zařízenou dílnu pro uspokojení speciálních požadavků s dodací lhůtou do pěti dnů.

V průběhu roku 2020 dodala firma NSK společnosti Sims Engineering pro stroje na výrobu roušek větší množství lineárních vedení NH. V současné době se vyrábějí další tři stroje, protože lokální poptávka po rouškách roste.

Všechna lineární vedení řady NH od firmy Sims Engineering jsou dodávána s mazacími jednotkami K1 od firmy NSK, kde je mazivo vázáno v nosném médiu a pomalu a dlouhodobě uvolňováno. Důkladné těsnění jednotek K1 zabraňuje znečištění povrchu oběžné dráhy lineárního vedení zvenčí. Navíc se do okolního prostředí uvolňuje mnohem méně maziva než u konvenčních řešení.

Jako další variantu společnost NSK nedávno představila mazací jednotku K1-L. Jednotka K1-L obsahuje novou polyolefinovou matrici, která pojme více maziva, a tím prodlužuje trvanlivost mazací jednotky typicky na dvojnásobek počtu mazacích cyklů ve srovnání s mazacími jednotkami řady K1.

1) Součástí automatizovaného stroje na výrobu roušek vyrobeného firmou Sims Engineering jsou lineární vedení NSK. Foto: Sims Engineering


Lineární vedení NSK se osvědčila ve strojích na výrobu roušek

2) Lineární vedení řad NH mají ve srovnání s konvenčními alternativami dvojnásobnou trvanlivost. Foto: NSK


Lineární vedení NSK se osvědčila ve strojích na výrobu roušek

3) Nová lineární vedení NH/NS dodávaná firmě Sims Engineering mají mazací jednotku NSK K1. Foto: NSK


Lineární vedení NSK se osvědčila ve strojích na výrobu roušek
 
4) Nová mazací jednotka NSK K1-L má dvakrát větší trvanlivost než jednotky řady K1. Foto: NSK


Lineární vedení NSK se osvědčila ve strojích na výrobu roušek


 

  Vyžádejte si více informací…

LinkedIn
Pinterest

Připojte se k více než 155 000 sledujícím IMP