www.modernitovarna.com
Sandvik Coromant News

Sandvik Coromant obdržel oficiální potvrzení udržitelných cílů

Sandvik Coromant zavázala k urychlení snižování emisí v souladu s klimatickými důkazy v rámci iniciativy Science Based Target (SBTi).

Sandvik Coromant obdržel oficiální potvrzení udržitelných cílů

Udržitelné cíle společnosti Sandvik Coromant jsou v souladu s Pařížskou dohodou a s Cíli udržitelného vývoje OSN (SDG). Odpovídají kritériím SBTi a jsou součástí firemní strategie zaměřené na snížení emisí skleníkových plynů a zavedení zodpovědné výroby.

V rámci iniciativy SBTi spolupracují globální neziskové organizace CDP, United Nations Compact, World Resources Institute (WRI) a Světový fond na ochranu přírody (WWF). Iniciativa definuje a propaguje doporučené postupy v oblasti snižování emisí a udržitelných cílů v souladu s vědeckými poznatky o klimatu. Iniciativa spolupracuje se soukromými firmami a pomáhá jim v nezbytných krocích k snížení uhlíkových emisí. Zároveň jim otevírá cestu k ekologickým, finančním i komerčním výhodám, které z plnění klimatických cílů plynou. SBTi také stanovila vůbec první světový firemní standard pro nulovou ekologickou stopu. Cíle firem v této oblasti se díky nim mohou přetavit v aktivity umožňující dosáhnout celosvětově nulové bilance emisí do roku 2050.

V rámci mateřské skupiny Sandvik Group si společnost Sandvik Coromant poprvé stanovila cíle v souladu s kritérii SBTi v prosinci 2021, čímž začal přísný validační proces. V jeho rámci zástupci SBTi pomáhali týmu Sandviku v úpravě firemních cílů. Po dosažení validace od SBTi nyní Sandvik Coromant pracuje na plnění jejich aktualizované verze.

Společnost se především zaměřuje na dosažení nulových emisí. Pro tento účel se emise skleníkových plynů dělí do tří kategorií. Sandvik Coromant plánuje do roku 2035 dosáhnout nulových emisí v kategoriích číslo 1 a 2, což mimo jiné znamená emise pocházející přímo z činnosti firmy a nepřímo formou vytápění a elektřiny. Ve třetí kategorii, tedy u emisí pocházejících z činnosti mimo firemní prostory (těžba surovin, emise z dodavatelského řetězce apod.), chce firma nulového výsledku dosáhnout do roku 2050.

Do roku 2030 také Sandvik Coromant hodlá z více než 90 % přejít na cirkulární ekonomiku především v rámci strategie zpětného odkupu karbidových nástrojů k recyklaci. Třetí firemní cíl udržitelnosti se týká zaměstnanecké politiky – do roku 2030 by třetinu celého týmu Sandvik Coromant měly tvořit ženy.

„Plnění cílů vycházejících z vědeckých poznatků představuje důležitou součást naší strategie udržitelnosti,“ prohlásil Patrik Eurenius, ředitel oddělení pro udržitelnost a EHS ve společnosti Sandvik Coromant. „Význam iniciativy SBTi roste v posledních letech exponenciálně. Ve stejnou dobu jako my se k iniciativě připojilo zhruba 3 000 firem.Nyní se toto číslo téměř zdvojnásobilo. Stále více podniků začíná vnímat skutečný stav naší planety a pokouší se dosáhnout změny Validace od SBTi je tedy stále důležitější.“

www.sandvik.coromant.com

  Vyžádejte si více informací…

LinkedIn
Pinterest

Připojte se k více než 155 000 sledujícím IMP