www.modernitovarna.com
NSK

Společnost NSK byla vybrána společností CDP jako Supplier Engagement Leader 2022

Úsilí NSK v globálních a evropských dodavatelských řetězcích v otázkách změny klimatu vedla již třetí rok k významnému uznání. Společnost CDP, globální nezisková nevládní organizace specializující se na zveřejňování informací o životním prostředí, udělila společnosti NSK za rok 2022 nejvyšší úroveň ocenění v iniciativě hodnocení zapojení dodavatelů (SER – Supplier Engagement Rating).

Společnost CDP, která je považována za zlatý standard v oblasti environmentálního monitoringu, vyhodnocuje údaje a hodnotí společnosti a obce po celém světě z hlediska jejich úsilí o stanovení vysokých cílů, řízení rizik a zveřejňování informací o environmentálních otázkách. V hodnocení SER se posuzuje, jak efektivně společnosti spolupracují se svými dodavateli na otázkách změny klimatu, přičemž CDP se zaměřuje na klíčové oblasti, které zahrnují správu a řízení, stanovení cílů a objem emisí hlavních skleníkových plynů GHG (Greenhouse Gas) v rozsahu dodavatelů Scope 3. Na základě těchto faktorů vybírá CDP společnosti, které dosahují nejvyššího hodnocení v žebříčku Supplier Engagement Leaders.

Společnost NSK získala nejvyšší hodnocení SER zejména za své úsilí o ochranu životního prostředí prostřednictvím produktů a služeb, které přispívají k úspoře energie a zdrojů, a také za aktivní iniciativy ke snížení emisí CO2 prostřednictvím svých podnikatelských činností. Je třeba poznamenat, že společnost NSK získala od CDP také druhou nejvyšší známku hodnocení (A-) v oblasti boje proti změnám klimatu a ochrany vody.

Cílem NSK je přispět k udržitelnému rozvoji celé společnosti dnes i do budoucnosti. Výrobky NSK pomáhají vozidlům a průmyslovým strojům snižovat tření, a tím i spotřebu energie a emise CO2. NSK vyvinula vlastní skóre Neco (NSK Eco-Efficiency Indicator), interní kvantitativní hodnocení přínosu svých výrobků pro životní prostředí.

Společnost také úzce spolupracuje s firmami ve svém dodavatelském řetězci na eliminaci používání nebezpečných látek a na zvýšení přijetí ekologicky udržitelných surovin. V současné době 30 % ložisek vyráběných v NSK Europe používá „zelenou“ ocel s nízkými emisemi CO2 vyráběnou v uhlíkově neutrálních ocelárnách.

1) NSK podniká rozhodné kroky k měření a snižování dopadů na životní prostředí v rámci svých globálních a evropských dodavatelských řetězců, za což získala ocenění Supplier Engagement Leader


Společnost NSK byla vybrána společností CDP jako Supplier Engagement Leader 2022
 

  Vyžádejte si více informací…

LinkedIn
Pinterest

Připojte se k více než 155 000 sledujícím IMP