www.modernitovarna.com
NSK

Inovace NSK podporují udržitelnost průmyslu

Výrobci v celé Evropě zažívají ekonomickou bolest rostoucích účtů za energii, což vytváří dilema: absorbovat náklady nebo je přenést na zákazníky? Ani jedna z možností není nijak zvlášť snadno uskutečnitelná. V důsledku toho je nyní ideální okamžik pro firmy, aby snížily své provozní náklady pomocí správně seřízených strojů a energeticky úsporných ložiskových sestav od NSK.

Zdá se, že prudký nárůst nákladů na energii jen tak nepoleví. Proto se stále více průmyslových společností obrací na nejnovější techniku řízení pohybu, která je prostředkem ke zlepšení účinnosti a snížení účtů za energie. Ložiska jsou relevantním příkladem součástí, které mohou přímo zvýšit energetickou účinnost strojního zařízení, a totéž platí pro optimalizované ustavení hřídelí a řemenů. Energeticky úsporný provoz podporuje například optimální ustavení os mezi strojem a elektromotorem.

Na ustavení záleží
Studie naznačují, že více než 50 % strojů není ustavených v souladu s normami ISO. Ale co je příčinou nesouososti? Problémy obvykle začínají, když jsou spřažené hřídele umístěny tak, že mezery nebo přesazení mezi nimi přesahují přijatelné limity. Hřídele následně běží nesouose, což vede k vyššímu zatížení, nadměrné tvorbě tepla a vyšší spotřebě energie.

Projevy nesouososti zahrnují zvýšenou teplotu, velké vibrace, uvolnění spojovacích šroubů a nadměrný únik maziva těsněním ložisek. Všechny stroje nebo systémy vykazující tyto příznaky budou mít téměř jistě vyšší spotřebu energie, což snižuje jejich ziskovost.

NSK nabízí pokročilá laserová vyrovnávací zařízení pro hřídele (LAS-set) a řemeny (LAB-set), která pomáhají zajistit rychlé a vždy dokonalé ustavení. Sada LAS-Set používá pro snadné ustavení, dokonce i na větších vzdálenostech, a pro přesné výsledky dvouřádkový laser spolu s digitálními snímači s velkým rozlišením. LAB-Set obsahuje dva řádkové laserové vysílače, takže ustavení je mnohem přesnější než u systému s jednou laserovou hlavou.

Použití těchto nástrojů nejen přispívá k větší energetické účinnosti, ale také snižuje opotřebení důležitých součástí, jako jsou spojky a těsnění, a následně minimalizuje prostoje a maximalizuje produktivitu stroje.

Firmy, které využívají výhody laserových polohovacích nástrojů NSK, zaznamenaly úspory energie až 17 %, což vedlo k rychlé návratnosti investic (ROI).

Problém nulových emisí uhlíku
Energetická účinnost je v současné době v centru pozornosti, neboť průmysl čelí tlaku na dosažení nulových emisí uhlíku. Cesta k nulovým emisím je lemována mnoha obtížemi, přechod k nim však přináší také potenciál inovací a zisku. Elektrické motory a systémy, které motory podporují, představují více než 40 % celosvětové spotřeby elektrické energie. S ohledem na to se nabízejí některá poměrně jednoduchá řešení.

Společnost NSK vyrábí několik energeticky účinných ložisek, která nejen šetří peníze díky nízkým provozním nákladům stroje, ale také snižují emise oxidu uhličitého a přispívají k udržitelnějšímu provozu. Příkladem jsou speciální kuličková ložiska NSK, která při použití v elektromotorech snižují energetické ztráty až o 80 %. Ve srovnání s konvenčními kuličkovými ložisky mají vysoce účinná ložiska NSK nové řady s ocelovou klecí o 60 % nižší ztráty třením a ložiska s plastovou klecí dokonce o 80 %.

Další novinkou je mazací tuk NSK EA7, který snižuje vnitřní tření, zvyšuje energetickou účinnost a prodlužuje servisní interval elektromotorů na dvojnásobek. Toto mazivo s malou viskozitou a menším třením spolu s optimalizovaným plněním maziva poskytuje dokonalé řešení pro všechny podniky, které chtějí snížit třecí momenty, minimalizovat ztráty výkonu a snížit emise uhlíku. EA7 má navíc ve srovnání s konvenčním plastickým mazivem lepší mazací vlastnosti za přítomnosti mikrovibrací.

Dalším příspěvkem k energeticky efektivnímu provozu ložisek jsou bezkontaktní těsnění NSK. Když konstruktéři navrhují energeticky účinné pohonné systémy, měli by věnovat pozornost valivým ložiskům, protože je snadné snížit účinnost pohonu třením v běžném kontaktním těsnění. NSK nabízí těsnění, která mají výtečné těsnicí vlastnosti bez zvýšení třecího momentu a provozní teploty.

Výhody pro průmysl
Z toho mohou těžit mnozí, včetně výrobců automobilů, kteří vždy hledají možnosti zvýšení energetické účinnosti pohonů vozidel. Další poptávka po ložiskách s malým třením přichází od výrobců elektrických spotřebičů, např. praček, protože jejich výrobci chtějí dosáhnout vyšší třídy účinnosti, aby zvýšili jejich prodejnost.

Abychom naznačili rozvíjející se trh, ložiska od NSK jsou také žádaná pro zlepšení výkonu vysokootáčkových motorů elektrických vozidel (EV). Používané plastové klece, které jsou lehčí než ocelové, mají menší mechanické ztráty, vynikající samomazné vlastnosti a nízký koeficient tření. Všechny tyto vlastnosti přispívají k vyšší energetické účinnosti a udržitelnosti.

Mezi nejnovější vývoj ve společnosti NSK patří první ložisko na světě vybavené klecí z 100% rostlinného bioplastu, které je vhodné pro použití v motorech ventilátorů klimatizace. Toto vysoce udržitelné ložisko pomáhá ventilátorům běžet zcela hladce, snižuje spotřebu elektřiny a šetří energii.

Řešení, která přispívají k udržitelnosti, nejen chrání planetu pro budoucí generace, ale také šetří peníze, a v důsledku toho zvyšují ziskovost. Společnost NSK se svou řadou inovací produktů šetrných k životnímu prostředí usiluje o vytvoření uhlíkově neutrální společnosti.

1) NSK LAS-set je laserový nástroj pro ustavení hřídelů, který pro snadné ustavení používá dvouřádkové lasery.


Inovace NSK podporují udržitelnost průmyslu

2) NSK LAB-Set je laserový nástroj pro ustavení řemenů, který pro zvýšení přesnosti obsahuje dva laserové vysílače


Inovace NSK podporují udržitelnost průmyslu

3) NSK může nabídnout ložiska vybavená klecí vyrobenou ze 100% bioplastu rostlinného původu


Inovace NSK podporují udržitelnost průmyslu

 

  Vyžádejte si více informací…

LinkedIn
Pinterest

Připojte se k více než 15 000 sledujícím IMP