www.modernitovarna.com
Watson Marlow

Společnost Paques díky čerpadlům Watson-Marlow zkracuje odstávky v bioplynové stanici

Když se čerpadla v systému odsiřování bioplynu přehřívala, společnost Paques je nahradila peristaltickými čerpadly Watson-Marlow a od té doby zaznamenala vyšší účinnost a úsporu nákladů.

Společnost Paques, světový lídr v oblasti vývoje a konstrukce nákladově efektivních systémů čištění odpadních vod a plynů, zkrátila doby odstávek díky nasazení čerpadel řady APEX, Qdos a Bredel v jednom ze svých anaerobních systémů čištění průmyslových odpadních vod.

Výzva
Společnost Paques se sídlem v Nizozemsku pomáhá firmám snižovat spotřebu vody, snižovat uhlíkovou stopu a získávat cenné zdroje z odpadu prostřednictvím biotechnologií šetrných k životnímu prostředí.

Biologický proces THIOPAQ® společnosti Paques odstraňuje z bioplynu a zemního plynu sirovodík (H2S), produkuje elementární síru v pevném skupenství při pokojové teplotě a lze jej využít na širokou škálu aplikací využívajících bioplyn s obsahem H2S.

Vřetenová čerpadla byla náchylná k přehřívání během provozu, zejména při přečerpávání sirné hmoty z reaktorů do odstředivky, a vyžadovala neustálé monitorování teploty, což vedlo k častým odstávkám pro údržbu.

Právě při výrobě nové klientské jednotky provedla společnost Paques vylepšení svého systému THIOPAQ® pro odsiřování bioplynu THIOPAQ® – Biogas Desulfurization – PAQUES. Jednotka byla společným podnikem velkého cukrovaru a kogenerační energetické společnosti zaměřené na výrobu bioplynu ze zemědělského odpadu.

Řešení
V tomto projektu byla vřetenová čerpadla v systému THIOPAQ® nahrazena několika různými peristaltickými čerpadly od společnosti Watson-Marlow – hadicovými čerpadly APEX a Bredel, dále dávkovacími čerpadly Qdos – což zkrátilo doby odstávek a snížilo nároky na údržbu.

„Ve srovnání s předchozími vřetenovými čerpadly používanými v systému THIOPAQ® nabízejí peristaltická čerpadla Watson-Marlow mnohem nižší celkové náklady na vlastnictví,“ uvedl Antonio Yamada, technický ředitel společnosti Paques. „Kromě toho se výrazně snížily výdaje spojené s údržbou a také objem chemických složek, které je třeba v procesu používat.“

Čerpadla jsou v provozu každý den a používají se k dávkování živin, sody a odpěňovače do kapalin přicházejících z odpadních rezervoárů a k přečerpávání sirné hmoty do odstředivky. Čerpadla Qdos se používají k dávkování chemikálií a čerpadla APEX a Bredel se používají k přečerpávání sirné hmoty a dávkování sody.

Výsledky
Přesné dávkování chemikálií čerpadly APEX a Qdos zvýšilo kvalitu a účinnost procesu odstraňování H2S. Schopnost čerpadel Bredel zpracovávat vysoce abrazivní a korozivní sirnou hmotu navíc odstranila nutnost neustálého nákladného přerušování provozu kvůli údržbě, a přispěla tak k vyšší efektivitě provozu.

„Partnerství mezi společnostmi Watson-Marlow a Paques bylo klíčové pro úspěch projektu stanice,“ vysvětluje Nilton Constantino, zástupce společnosti Watson-Marlow.

„Je to dokonalá ukázka toho, jak věnování času správné identifikaci problémů v každodenním provozu systému, stejně jako získání dalších cenných informací o systému, umožňuje vytvořit řešení, které dokonale vyhovuje potřebám zákazníka. Jedinečné postavení společnosti Watson-Marlow jako poskytovatele komplexních služeb znamená, že máme odborné znalosti v širokém spektru čerpadel a zařízení a můžeme našim zákazníkům doporučit optimální řešení. Ať už se jedná o jeden typ čerpadla, nebo více čerpadel z naší produktové nabídky.“

Stanice byla spuštěna na konci roku 2020 a stojí vedle stávajícího lihovaru a cukrovaru nadnárodní společnosti, který ročně zpracuje více než 5 milionů tun cukrové třtiny a produkuje množství výpalků (vinázy) – vedlejšího produktu cukrovarnického nebo lihovarnického průmyslu, což dokáže pokrýt potřeby výroby bioplynu v komerčním měřítku.

Projekt, který počítá s výrobou 138 000 megawatthodin (MWh) elektřiny ročně, staví toto konsorcium do strategické pozice na trhu s obnovitelnou energií a poukazuje na velký potenciál, který má zpracování zemědělsko-průmyslového odpadu pro rychle se rozvíjející trh.

wmfts.com/cz-cs/Společnost Paques díky čerpadlům Watson-Marlow zkracuje odstávky v bioplynové stanici
Čerpadla Bredel - přečerpávání síry


Společnost Paques díky čerpadlům Watson-Marlow zkracuje odstávky v bioplynové stanici
Čerpadla APEX - dávkování sody


Společnost Paques díky čerpadlům Watson-Marlow zkracuje odstávky v bioplynové stanici
Čerpadla Qdos - dávkování enzyme


  Vyžádejte si více informací…

LinkedIn
Pinterest

Připojte se k více než 15 000 sledujícím IMP