www.modernitovarna.com
De Dietrich Process Systems

Firma De Dietrich Process Systems nabízí technologická zařízení na klíč pro extrakci CBD a THC

Společnost De Dietrich Process Systems vyvíjí zařízení na extrakci CBD a THC z konopí. Svůj sortiment rozšiřuje tak, aby pokryla všechny technologické kroky moduly, které jsou připravené k okamžité instalaci.

Firma De Dietrich Process Systems nabízí technologická zařízení na klíč pro extrakci CBD a THC

V oblasti chemie rostlinných drog jsou molekulami, které se v současnosti extrahují nejčastěji, kanabidiol (CBD) a tetrahydrokanabinol (THC) z rostlin rodu konopí (Cannabis). Extrakce těchto sloučenin se opírá o technologie identické s těmi, které se používají při jiných procesech extrakce účinných látek z rostlinného materiálu, v nichž má firma již značné zkušenosti. Nejčastěji se zahajuje extrakcí rozpouštědlem, a to pomocí superkritického oxidu uhličitého nebo organického rozpouštědla. Množství následných kroků je určeno tím, jaká kvalita extraktu se požaduje a k čemu bude určen: preferenční extrakce CBD a THC, farmaceutické využití nebo využití v doplňcích stravy.

Firma De Dietrich Process Systems vyvíjí zařízení na klíč na přání zákazníka s využitím vlastních simulací a testů. Na základě svých znalostí v oboru implementace zařízení pro extrakci látek z rostlinného materiálu se technický tým PGS (Pharma & Green Solutions) spoléhá jak na standardní řešení dostupná na trhu, tak na vlastní proprietární řešení. Její odborníci vybírají se svými zákazníky podle zamýšleného využití produktu odpovídající technologie pro vlastní extrakci a následné zpracování. 

Skupina navíc nedávno získala španělskou společnost Zean, jejíž technologie čištění se používají právě při výrobě CBD. A nyní mohou všechny kroky těžit z technologických modulů připravených k instalaci: extrakce, filtrace, zahuštění, winterizace, dekarboxylace, destilace, krystalizace, čištění a odpařování.

Již nainstalovaná zařízení se týkají dávkových i kontinuálních procesů: extrakce účinných látek pro farmaceutické účely v Německu, čištění THC/CBD ve Španělsku apod. S týmy ve Španělsku, Francii a Německu skupina De Dietrich Process Systems působí po celé Evropě.

www.dedietrich.com/en/solutions-and-products/plant-based-chemistry

  Vyžádejte si více informací…

LinkedIn
Pinterest

Připojte se k více než 15 000 sledujícím IMP