www.modernitovarna.com
Watson Marlow

Quantum nově definuje výkon peristaltických čerpadel pro jednorázové použití při následném biozpracování

Skupina Watson-Marlow Fluid Technology Group (WMFTG) představila své inovativní peristaltické čerpadlo Quantum s patentovanou kazetou ReNu s technologií pro jednorázové použití (SU). Čerpadlo Quantum, navržené světovým lídrem v oblasti inovativních peristaltických technologií, představuje nový standard vysokotlakých přiváděcích čerpadel pro jednorázové použití v oblasti tangenciální filtrace (TFF), virové filtrace (VF) a vysoce účinné kapalinové chromatografie (HPLC). Čerpadlo Quantum představuje zásadní změnu v technologii čerpadel pro biozpracování, protože umožňuje vyšší výtěžnost následných procesů v celém rozsahu tlaků, poskytuje lineární průtok prakticky bez pulzace, nejnižší smykové tření a snadnou validaci v souladu s pokyny BPOG.

Quantum nově definuje výkon peristaltických čerpadel pro jednorázové použití při následném biozpracování

Linearita průtoku s nejnižší pulzací
Quantum překonává ostatní čerpadla tím, že poskytuje vyšší přesnost s linearitou průtoku nezávislou na protitlaku, čímž odstraňuje potřebu průtokoměrů a snímačů zatížení. Linearity průtoku je dosahováno v celém rozsahu provozního tlaku 3 bary pro jednorázové použití až do průtoku 20 litrů/min, s minimální pulzací pouze ±0,12 baru, což je mnohem méně než u jiných čerpadel. Tento výkon prakticky bez pulzace umožňuje zachování konstantního tlaku, čímž se maximalizuje účinnost procesu a výtěžnost.

Široký rozsah regulace otáček a velmi nízké smykové tření
Další významnou výhodou je velmi nízké smykové tření, které je o polovinu nižší než u membránových čerpadel, což zvyšuje životaschopnost produktu a pomáhá maximalizovat výtěžnost procesu. Integrovaný poměr regulace otáček 4 000:1 navíc umožňuje uživatelům udržovat konstantní transmembránový tlak při mikrofiltraci a ultrafiltraci. Dřívější omezení na regulační poměr 200:1 při práci s gradientem HPLC je již problémem minulosti. Uživatelské rozhraní je jedinečně umístěno v přední části čerpadla, což umožňuje vizuální kontrolu provozního stavu a snadný přístup k ovládacím prvkům čerpadla i při montáži na plošinu.

Snadno použitelná technologie pro jednorázové použití
Srdcem čerpadla Quantum je patentovaná kazeta s technologií ReNu SU, která se snadno instaluje a umožňuje rychlé a přesné umístění aseptických drah kapaliny připravených k použití.

Synergii mezi peristaltickými čerpadly a systémy čerpadel na jedno použití nelze dostatečně zdůraznit. Kazeta s technologií ReNu SU se bez námahy zasouvá na místo, což umožňuje změnit dráhu kapaliny během několika minut a eliminuje chyby při zarovnávání.

Bezproblémová validace
Kazeta s technologií ReNu SU společnosti Quantum nabízí validaci a údaje o extrahovatelných látkách v souladu s pokyny BPOG/BPSA/USP/ISO. Kazeta s technologií ReNu SU je vhodná pro ozařování gama zářením až do 50 kGy a je vyráběna v čistých prostorách třídy 7 podle normy ISO, přičemž veškerý materiál přicházející do styku produktem je testován na biokompatibilitu a obsah extrahovatelných látek dle BPOG. Kazeta Quantum s techologií ReNu SU, která je k dispozici jako kazeta nebo jako součást sestavy pro jednorázové použití BioPure puresu, přináší výrazné snížení nákladů a času na validaci čerpadla a procesu.

www.wmftg.com

  Vyžádejte si více informací…

LinkedIn
Pinterest

Připojte se k více než 15 000 sledujícím IMP