www.modernitovarna.com
NSK

Soudečková ložiska NSK Super-TF vykazují dlouhou životnost ve znečištěném prostředí

Neočekávané poruchy ložisek ve výrobně kritických strojích a zařízeních mohou být extrémně nákladné z hlediska náhradních dílů, práce a prostojů, což má negativní dopad na ziskovost. Tento problém se zhoršuje ve znečištěném prostředí, jaké se vyskytuje např. při výrobě oceli, a proto se stále větší počet oceláren obrací k výhodám, které přinášejí soudečková ložiska NSK Super-TF s dlouhou životností. Tato ložiska, vyrobená ze speciálně vyvinutého patentovaného materiálu, dokážou výrazně prodloužit životnost strojů a zvýšit jejich provozuschopnost.

Ložisková ocel NSK Super-Tough (Super-TF) je patentovaný materiál, který je nejen ideální pro ložiska s velmi vysokým zatížením, ale má prokazatelně nižší riziko odlupování povrchu způsobené kontaminovaným mazivem.

Ložiska v ocelářském průmyslu musí často pracovat v podmínkách, v nichž kovové částice nebo úlomky mohou snadno kontaminovat mazivo. Tyto nečistoty vytvářejí na oběžných dráhách ložisek důlky. Mechanické napětí vznikající kolem těchto důlků nakonec vede k prasklinám a odlupování povrchu.

Výzkum NSK odhalil, že extrémně účinný způsob, jak snížit koncentraci napětí v okolí povrchových promáčklin a prodloužit životnost ložiska, je udržet velký obsah zbytkového austenitu v oceli. Technologie TF obecně je unikátní proces tepelného zpracování oceli pro optimalizaci obsahu zbytkového austenitu v ložiskových materiálech. Samotný austenit má však měkkou mikrostrukturu, takže aby bylo docíleno velké tvrdosti s větším obsahem zbytkového austenitu, vyvinula společnost NSK postup vedoucí ke zmenšení průměru částic karbidu a karbonitridu ve srovnání s těmi, které jsou přítomné v běžných cementovaných ložiskových ocelích.

Ložisková ocel Super-TF se svým zvláštním chemickým složením a speciálním procesem tepelného zpracování přináší ložiskům unikátní trvanlivost. V roce 2017 zkušebna DNV GL certifikovala, že při použití materiálu Super-TF je možné zvýšit základní dynamickou únosnost valivých ložisek o 23 %. Došlo totiž ke zdvojnásobení odolnosti proti únavě ve srovnání s ložisky vyrobenými z běžné ložiskové oceli.

Mezi těmi, kteří využili a ocenili proklamované výhody, je výrobce oceli, který ve své válcovně za studena každé 3-4 měsíce čelil poruchám ložisek (soudečkových ložisek 24040). Inženýři NSK v rámci svého programu přidané hodnoty AIP Added Value Programme analyzovali vadná ložiska a vzorky maziva a zjistili, že za neočekávanými poruchami ložisek, nákladnými neplánovanými odstávkami a snížením produktivity stojí vysoce znečištěné provozní podmínky, jimž jsou ložiska vystavena.

Tým expertů z NSK doporučil použít soudečková ložiska Super-TF, která jsou proti kontaminaci maziva nečistotami odolnější. Po čtyřměsíčním zkušebním provozu ocelárna vrátila ložiska ke kontrole do laboratoře NSK. Na základě rentgenové analýzy únavového poškození odhadli odborníci zbytkovou životnost na 29 až 50 měsíců, čímž prokázali vynikající odolnosti ložisek Super-TF proti opotřebení.

V posledních letech už ocelárna vyměňuje ložiska válcovací stolice pouze jednou ročně při plánované údržbě, což vede k výrazným úsporám nákladů na výměnu ložisek, prostoje a údržbu.

1) Soudečková ložiska NSK Super-TF mají dlouhou životnost v podmínkách, kde snadno dochází ke znečištění maziva. Foto: sspopov/Shutterstock


Soudečková ložiska NSK Super-TF vykazují dlouhou životnost ve znečištěném prostředí

2) Ložisková ocel Super-TF se vyznačuje speciálním chemickým složením a patentovaným procesem tepelného zpracování. Foto: NSK
 

Soudečková ložiska NSK Super-TF vykazují dlouhou životnost ve znečištěném prostředí

 

  Vyžádejte si více informací…

LinkedIn
Pinterest

Připojte se k více než 15 000 sledujícím IMP