www.modernitovarna.com
Pilz News

PILZ: NOVÉ VARIANTY BEZPEČNOSTNÍ PETLICE PSENBOLT VE SPOJENÍ S MECHANICKÝM SYSTÉMEM OCHRANNÝCH DVEŘÍ PSENMECH S PŘIDRŽENÍM – BEZPEČNÉ POSOUVÁNÍ PETLICE

Od nynějška nabízí Pilz nové varianty bezpečnostní petlice PSENbolt pro kombinaci s bezpečnostním mechanickým systémem ochranných dveří PSENmech s přidržením: Vybrat si můžete standardní varianty nebo varianty s klíčem. Bezpečné kompletní řešení tvoří mechanická petlice, dveřní klika a nový, flexibilně kombinovatelný bezpečnostní spínač. To představujte ještě spolehlivější a efektivní řešení ochranných dveří pro bezpečnost osob i výrobního procesu.

PILZ: NOVÉ VARIANTY BEZPEČNOSTNÍ PETLICE PSENBOLT VE SPOJENÍ S MECHANICKÝM SYSTÉMEM OCHRANNÝCH DVEŘÍ PSENMECH S PŘIDRŽENÍM – BEZPEČNÉ POSOUVÁNÍ PETLICE

K dispozici jsou standardní varianty a varianty s integrovaným klíčem. Některé z nich je možné doplnit také o únikové odblokování. Varianty s integrovaným klíčem umožňují upevnit petlici v otevřené poloze, například jestliže do zařízení musí vstoupit pracovník, aby provedl jeho údržbu. Dveře pak nikdo nemůže zavřít zvenčí a nemůže tedy dojít ani k nečekanému spuštění stroje. To zabrání nežádoucí nebezpečné situaci. Varianty s integrovaným klíčem zajišťují zvýšenou bezpečnost.

Maximální bezpečnost pro vysokou hospodárnost

PSENbolt splňuje v kombinaci se systémem ochranných dveří PSENmech s přidržením požadavky na bezpečné blokování a bezpečné přidržení až do PL d podle EN/ISO 13849- 1, příp. SIL CL 2 podle EN/IEC 62061. Pokud bude řešení ještě doplněno o kódovaný bezpečnostní spínač PSENcode, je zaručeno bezpečné monitorování ochranných dveří až do nejvyšší kategorie bezpečnosti PL e podle EN/ISO 13849- 1, příp. SIL CL 3 podle EN/IEC 62061. V této kombinaci zaručuje bezpečnostní petlice PSENbolt vysoké požadavky na ochranu před obcházením a manipulací. Uživatelé tak mohou využívat výhod vysoké využitelnosti a tím i efektivnosti zařízení.

Pevná petlice

Varianty PSENbolt jsou využitelné v různých oborech a aplikacích. Společně s bezpečným mechanickým systémem ochranných dveří PSENmech s přidržením zaručují ochranu člověka a stroje například v průmyslu výroby a zpracování plastů, v automobilovém průmyslu, obalovém průmyslu nebo při průmyslové výrobě a zpracování papíru a celulózy. Nabízejí mechanické řešení pro monitorování ochranných dveří, které lze jen obtížně aretovat nebo jsou vystaveny silným vibracím.

Dobrá příprava = menší náklady

Bezpečnostní petlice PSENbolt kombinovaná s mechanickou západkou, dveřní klikou a flexibilně kombinovatelným bezpečnostním spínačem, například PSENmech s přidržením. Není nutné vymýšlet nákladné vlastní konstrukce, a to podstatně sníží náklady na vývoj a montáž.

Společně s bezpečnostním relé PNOZsigma nebo konfigurovatelnými malými řídicími jednotkami PNOZmulti 2, nabízí Pilz ucelené a hospodárné řešení od jednoho dodavatele.

www.pilz.com

  Vyžádejte si více informací…

LinkedIn
Pinterest

Připojte se k více než 15 000 sledujícím IMP