www.modernitovarna.com
NSK

Soudečková ložiska NSK SWR pro linky kontinuálního lití oceli

Ložiska používaná ve strojích pro kontinuální lití oceli musí snášet tvrdé provozní podmínky: vysoké teploty, velká zatížení, extrémně nízké rychlosti pohybu, přítomnost vody, vodní páry a okují. Proto jsou běžnou záležitostí takové poruchy ložisek, jako jsou opotřebení, vydrolování a trhliny. Rostoucí počet ocelářských závodů proto přechází na soudečková ložiska NSK SWR (Super Wear Resistant). Tato pokročilá ložiska mají několikanásobně vyšší odolnost proti opotřebení a vydrolování a jejich vnější kroužek má větší houževnatost než běžné ložiska vyrobené z ložiskové oceli AISI 52100.

Mezi těmi, kdo těží z výhod řady ložisek NSK SWR, je mezinárodní výrobce oceli, který dříve čelil pravidelným poruchám ložisek na lince kontinuálního lití. Linka vyrábí ocelové bramy, což je proces, při němž jsou ložiska velmi namáhána a dochází k opotřebení a únavě materiálu, a v důsledku toho ke snížení trvanlivosti běžných ložisek. Snížená trvanlivost ložisek zkracuje jejich životnost na stroji na 40 až 50 týdnů.

Aby se prodloužila životnost ložisek a snížily náklady na údržbu, požádal závod o pomoc odborníky NSK, kteří zahájili důkladnou a úplnou kontrolu stroje. Zkušený tým si všiml, že způsob vzniku poruch byl stejný jako u jiných linek na kontinuální lití se standardními soudečkovými ložisky.

Zpráva hodnotící stav ložisek, vypracovaná týmem NSK, obsahovala doporučení přejít na soudečková ložiska řady SWR, která využívají speciálně vyvinutou ocel s mnohem vyšší odolností proti opotřebení a únavě. Ložiska SWR se ve strojích na kontinuální lití používají už od roku 2001 a jejich odolnost proti opotřebení je třikrát vyšší než u ložiskové oceli AISI 52100; odolnost proti odlupování a houževnatost vnějšího kroužku jsou dokonce pětkrát vyšší. Další výhodou je to, že ložiska NSK SWR mohou nahradit běžná ložiska v zařízeních pro kontinuální lití bez úpravy hřídele a efektivně pracovat s těsněním i bez něj.

Ke zvýšení trvanlivosti ložisek přispívá také snížení tření na vnějším kroužku. Tento faktor je důležitý, protože tření, k němuž dochází v důsledku diferenciálního prokluzu valivých těles, může způsobovat nerovnoměrné opotřebení, odlupování a vznik trhlin, které dohromady tvoří přibližně 80 % závad na vnějším kroužku soudečkových ložisek používaných v ocelárnách.

Pro tohoto zákazníka proto odborníci společnosti NSK navrhli otestovat trvanlivost soudečkových ložisek SWR. Úspěšný test prokázal, že zvýšená trvanlivost ložisek prodlužuje provozní životnost o 60 %, což vede k ročním úsporám 140 000 EUR. Celková částka se skládá úspor vzniklých eliminací prostojů způsobených poruchami ložisek a snížením mzdových nákladů na výměnu ložisek.

Podobných úspor lze na strojích pro kontinuální lití, pro něž běžná soudečková ložiska nejsou dostatečně robustní, aby odolala náročným provozním podmínkám, dosáhnout velmi snadno. Tým odborníků NSK může v těchto případech pomoci identifikovat zdroj problému a doporučit jednoduchou konstrukční úpravu umožňující využít osvědčenou řadu ložisek SWR.

Technici údržby a konstruktéři, kteří mají za úkol odstraňovat problémy se stroji nebo zařízeními s valivými ložisky, kromě toho mohou využít aplikaci NSK Bearing Doctor. Tento účinný nástroj poskytuje informace o správné manipulaci s ložisky, jejich montáži, mazání a údržbě, aby se zabránilo předčasnému selhání. Součástí aplikace je také mnoho obrázků a zvukových klipů, které uživatelům pomáhají diagnostikovat poškození ložisek a jejich možné příčiny.

Další informace o soudečkových ložiscích SWR jsou k dispozici na www.nskeurope.com/en/nsk-innovative-products/swr-spherical-roller-bearings
 
1) Valivá ložiska NSK SWR a pouzdra na hřídeli linky kontinuálního lití oceli


Soudečková ložiska NSK SWR pro linky kontinuálního lití oceli

2) Typické odlupování a trhliny v oběžné dráze vnějšího prstence soudečkového ložiska ze stroje pro kontinuální lití


Soudečková ložiska NSK SWR pro linky kontinuálního lití oceli

3) Běžné mechanismy selhání soudečkových ložisek používaných ve strojích a zařízeních v závodech na výrobu oceli


Soudečková ložiska NSK SWR pro linky kontinuálního lití oceli

4) Soudečková ložiska řady NSK SWR mají několikanásobně vyšší odolnost proti opotřebení než standardní protějšky


Soudečková ložiska NSK SWR pro linky kontinuálního lití oceli
 

  Vyžádejte si více informací…

LinkedIn
Pinterest

Připojte se k více než 15 000 sledujícím IMP