www.modernitovarna.com
NSK

Ocelárna ušetří se soudečkovými ložisky NSK přibližně 70 000 EUR ročně

V posledních čtyřech letech musel závod válcovny za tepla v ocelárně ve Španělsku čelit nečekaně krátké životnosti ložisek, což vedlo k nákladným odstávkám výroby. Závod proto navázal úzkou spolupráci s technickým oddělením předního specialisty na ložiska, firmy NSK, aby analyzovalo poškození a navrhlo a implementovalo řešení založené na vysoce výkonných soudečkových ložiskách. Přijetím doporučení předložených společností NSK ocelárna nyní ušetří 69 803 EUR ročně snížením nákladů na prostoje, údržbu, ložiska a mazání.

Při technické analýze, které hledala hlavní příčiny selhání ložisek, tým odborníků společnosti NSK zkoumal pracovní podmínky a režim mazání s cílem optimalizovat provozní podmínky a prodloužit životnost ložisek. Kromě toho odborníci NSK na podporu požadavku oddělení údržby ocelárny zkontrolovali také uložení ložisek a výpočet tolerancí.

Analýzy provedené ve spolupráci s ocelárnou naznačily, že ložiska mají vysokou provozní teplotu, jejíž příčinou je kombinace nesprávného uložení a nedostatečného mazání, neboť ocelárna se pokusila zvýšit produktivitu pouhým zrychlením chodu válcovací tratě.

Mezi mnoha doporučeními byla implementace soudečkových ložisek NSKHPS (High Performance Standard) s větší radiální vnitřní vůlí, která vyhovují podmínkám provozu lépe než předchozí ložiska. Soudečková ložiska NSK vydrží náročné provozní podmínky. Tato ložiska odolávají zadírání a opotřebení i přes neustálé vibrace, nesouosost a rázová zatížení.

V důsledku nových opatření se spotřeba ložisek v ocelárně snížila na pětinu předchozí úrovně, a to následně přineslo zkrácení celkové doby prostojů a snížení požadavků na údržbu.

Soudečková ložiska NSKHPS vykazují nejen teplotní stabilitu do +200°C, ale také dynamickou zatížitelnost o přibližně 25 % větší než mají běžná ložiska používaná v průmyslu. Výsledkem je ložisko, které má ve srovnání s běžnými alternativami dvojnásobnou trvanlivost.

Kromě pokročilé techniky pro zajištění pohybu může NSK svým zákazníkům nabídnout rozsáhlý soubor doporučení k maximalizaci výkonu ložisek. V případě válcovny za tepla byla výsledkem těchto doporučení delší životnost ložiska. Společnost NSK však může svým zákazníkům prostřednictvím cílených školení, inspekcí na místě, zajištění instalace, vypracování technických zpráv nebo analýzy mazání nabídnout i další přidanou hodnotu v podobě vyšší produktivity, snížení zásob náhradních dílů a zlepšení znalostí a praktických dovedností zákazníků.

Ocelárna byla s doporučeními NSK a jejich následnými výhodami velmi spokojena, o čemž svědčí nová objednávka soudečkových ložisek NSKHPS, když se trh na začátku roku 2021 začal zotavovat z následků opatření proti covidu-19.

Další informace o soudečkových ložiskách NSKHPS: https://www.nskeurope.com/en/products/nsk-innovative-products/nskhps-spherical-roller-bearings.html

1) Přijetím doporučení NSK se spotřeba ložisek v ocelárně ve Španělsku snížila o 80 %. Foto: T photography/Shutterstock


Ocelárna ušetří se soudečkovými ložisky NSK přibližně 70 000 EUR ročně

2) Soudečková ložiska NSKHPS vykazují teplotní stabilitu do +200°C. Fotografie: NSK
 

Ocelárna ušetří se soudečkovými ložisky NSK přibližně 70 000 EUR ročně
 

  Vyžádejte si více informací…

LinkedIn
Pinterest

Připojte se k více než 15 000 sledujícím IMP