www.modernitovarna.com
NSK

V akademii NSK byl zpřístupněn on-line školicí modul pro kontinuální lití

Populární online platforma akademie NSK byla nyní doplněna o nový školicí modul pro kontinuální lití. Nejnovější modul, který přibyl v sekci metalurgie, je vhodný pro všechny, kdo se podílejí na specifikaci ložisek, jež musí odolávat drsným pracovním podmínkám v zařízeních pro kontinuální lití. Stejně jako u všech ostatních školicích modulů dostupných v akademii NSK obdrží registrovaní uživatelé, kteří dokončí kurz a v testu dosáhnou alespoň 80% úspěšnosti, certifikát.

Extrémní provozní podmínky, které panují u strojů pro plynulé lití, ohrožují spolehlivost a životnost ložisek, a proto musí být jejich výběru věnována řádná pozornost. Mezi problematické faktory patří velké tepelné a mechanické zatížení, velmi malé rychlosti pohybu a značný průhyb válců, nemluvě o nejběžnější příčině selhání ložisek: diferenciálním tření mezi valivými tělesy a oběžnou dráhou.

V úvodu nového školicího modulu se účastníci dozvědí více o procesu kontinuálního lití a o použitých strojích, se zvláštním zaměřením na technologii dvou licích proudů. Následuje podrobný výklad o ložiscích, zaměřený zejména na ložiska soudečková a jejich schopnosti snášet velká zatížení, nesouosost a tepelnou roztažnost hřídele a také na to, jak se tento typ ložisek dokáže vypořádat s kluzným třením.

Nový školicí modul NSK zahrnuje také válečková ložiska. Čárový styk mezi válečky a oběžnou dráhou zabraňuje vzniku diferenciálního kluzného tření a s tím spojeného opotřebení, aby byla zajištěna spolehlivost a velká trvanlivost ložisek.

Stručně shrnuto, nejnovější školicí modul umožňuje pochopit základní principy výběru ložisek pro zařízení kontinuálního lití. Modul je užitečný pro každého, kdo pracuje v oboru kontinuálního lití, od prodeje a technické podpory přes výzkum a vývoj až po údržbu a inženýrské služby.

V době, kdy jsou školení na dálku vzhledem k probíhající pandemii důležitější než kdy dříve, může akademie NSK pomoci uživatelům této platformy rozšířit si znalosti, které denně používají, aby dokázali využívat nejnovější ložiska NSK k maximalizaci životnosti stroje.

Modul je možné najít na www.nskacademy.com (od nových uživatelů je vyžadována krátká a snadná registrace).

- Nejnovější školicí modul umožňuje pochopit základní principy výběru ložisek pro zařízení kontinuálního lití
 

V akademii NSK byl zpřístupněn on-line školicí modul pro kontinuální lití

  Vyžádejte si více informací…

LinkedIn
Pinterest

Připojte se k více než 15 000 sledujícím IMP