www.modernitovarna.com
NSK

Správné montážní nástroje pro ložiska a školení přinášejí v závodě na recyklaci skla výrazné úspory

Krátké školení a použití profesionálních nástrojů od NSK: pomocí těchto dvou jednoduchých opatření dokázala společnost působící v odvětví recyklace skla snížit náklady na pracovní sílu potřebnou pro výměnu ložisek čtyřnásobně a prodloužit životnost namontovaných ložisek.

V současné době je u mnoha druhů materiálů oběhové hospodářství teprve cílem, ale v případě skla je to po celá desetiletí běžná praxe. Zavedený řetězec recyklace skla významně přispívá k ochraně zdrojů přírodních surovin.

Specializované společnosti hrají v tomto ochranářském úsilí hlavní roli tím, že shromažďují a zpracovávají použité sklo a dodávají ho do sklárny jako cennou (druhotnou) surovinu. Jedna z těchto společností, která provozuje několik závodů v Německu, zaměstnává v každém závodě vlastní týmy údržby. Technici údržby jsou neustále zaneprázdněni, protože abrazivní skleněný prach negativně ovlivňuje ložiska ve zpracovatelských zařízeních i v dopravnících. Extrémně jemný prach je schopen proniknout do ložisek a výrazně snížit jejich trvanlivost.

V důsledku toho museli pracovníci údržby ložiska znovu a znovu vyměňovat, což vyvolalo řadu otázek: postupuje tým dostatečně profesionálně a používá optimální nástroje? Jsou navíc k dispozici možnosti vylepšení, které by mohly prodloužit životnost a zvýšit trvanlivost ložiska bez ohledu na podmínky prostředí?

S těmito otázkami požádala společnost zabývající se recyklací skla o podporu odborníky na ložiska NSK, aby jí pomohli najít potenciál zlepšení. V první řadě pomohl školicí kurz NSK pro personál údržby. Odborní školitelé z NSK poskytli operátorům informace o tom, jak postupovat při montáži a demontáži ložisek s využitím odpovídajících profesionálních nástrojů.

Pracovníci údržby jsou nyní velmi opatrní, aby udržovali extrémní čistotu při výměně ložisek, a používají dvě speciální sady nástrojů od NSK pro montáž a demontáž ložisek. Montážní sada kombinuje lisovací kroužek a lisovací pouzdro a zajišťuje, že se montážní síly nikdy nepřenášejí přes valivé prvky ložiska. Výsledkem je, že během montáže za studena nedochází k žádnému mechanickému poškození valivého ložiska.

Správná montáž prodlužuje trvanlivost ložisek a uživatel tak šetří čas, který by jinak potřeboval na jejich výměnu. Při demontáži se používá stahovák, který zajistí rovnoměrné rozložení sil působících při demontáži ložiska na okolní konstrukci a umožňuje demontáž ložiska bez poškození komponent nebo nutnosti demontovat celou hřídel.

V důsledku toho se mzdové náklady související s demontáží a výměnou vadných ložisek snížily čtyřnásobně. Kromě toho se výrazně zvýšila trvanlivost nově instalovaných ložisek.

Společnosti se investice do dvou sad nástrojů NSK díky úsporám mzdových nákladů na opravy vrátila za méně než tři měsíce, nepočítaje v to úspory nákladů na ložiska potřebná pro výměnu.

1) V závodě na recyklaci skla musí ložiska vydržet v náročých podmínkách. Foto: iStock.com/pixinoo
 


Správné montážní nástroje pro ložiska a školení přinášejí v závodě na recyklaci skla výrazné úspory

2) Stahovák ložisek z řady nástrojů NSK zajistí rovnoměrné působení síly vyvíjené během demontáže ložiska na okolní konstrukci, čímž zabrání jejímu poškození. Foto: NSK

Správné montážní nástroje pro ložiska a školení přinášejí v závodě na recyklaci skla výrazné úspory

 

  Vyžádejte si více informací…

LinkedIn
Pinterest

Připojte se k více než 15 000 sledujícím IMP