www.modernitovarna.com
NSK

Ložiska NSK 4,5krát prodloužila životnost ventilátoru pekařské pece

Přední britská pekárna čelila častým neočekávaným odstávkám způsobeným předčasným selháváním kuličkových ložisek ve stojatých ložiskových jednotkách ventilátorů zajišťujících cirkulaci vzduchu ve vysokoteplotní peci. Přechod na stojaté ložiskové jednotky NSK s vysoce únosnými válečkovými ložisky a labyrintovým těsněním prodloužil životnost na 4,5násobek a ušetřil ročně 34 907 EUR.

V pekárně na lince vyrábějící housky způsobovalo nepříjemná přerušení výroby selhávání ložisek ve stojatých ložiskových jednotkách. Vedlo to k velkým nákladům spojeným s odstávkou a ke znehodnocení části rozpracované výroby. Protože selhávání ložisek se vyskytovalo v průměru jednou za šest týdnů, rozhodlo se vedení pozvat odborníky NSK, aby v rámci svého programu AIP Added Value Programme problém prozkoumali.

Na základě kompletní analýzy poškozených ložisek a celé aplikace došli inženýři NSK k závěru, že ložiska byla vystavena nadměrnému předpětí a že bylo použito nevhodné mazivo. Zjistilo se, že stávající ložiska nejsou vhodná pro pracovní podmínky, které se vyskytují u ventilátoru pekařské pece poháněného svisle orientovanou řemenicí, a že lepší výběr ložisek a konstrukce uložení by měly spolehlivost zlepšit. Spolehlivost ventilátoru je klíčová, protože zajišťuje cirkulaci vzduchu v peci, a tím homogenní teplotu pro všechny současně pečené produkty.

Odborníci NSK navrhli použít ložiskové jednotky řady SNN vybavené vysoce únosnými standardními soudečkovými ložisky HPS a labyrintovým těsněním a doporučili správné umístění ložiska, optimální radiální vnitřní vůlí (RIC) a vhodné mazivo. Řešení s „plovoucím“ uložením snese výrazně vyšší axiální i radiální zatížení, vyrovnává tepelnou roztažnost hřídele a toleruje házení ventilátoru (dynamické nevyvážení).

Nové řešení bylo vyzkoušeno v praxi a výsledkem bylo okamžité zlepšení: životnost ložisek se prodloužila z 6 na 27 týdnů, což snížilo počet odstávek a náklady na údržbu.

Modulární stojaté ložiskové jednotky řady SNN byly vyvinuty pro použití v nepříznivých pracovních podmínkách. Také údržba je jednoduchá vzhledem k tomu, že přesné dělené těleso umožňuje snadnou výměnu ložiska. Pro přemazání slouží dva vyvrtané otvory. Výstupní otvor zabraňuje hromadění přebytečného maziva v ložisku.

Dalšími výhodami ložiskových jednotek řady SNN jsou velká tuhost (která minimalizuje deformace uložení ložiska) a dobrý rozptyl tepla. Montážní jednotky jsou k dispozici pro hřídele průměrů od 20 do 140 mm.

Soudečková ložiska NSKHPS se dodávají s klecí z oceli nebo z mosazi, mají optimalizovanou konstrukci oběžné dráhy a povrchovou úpravu a odolávají teplotám do +200 °C. Ložiska NSKHPS mají o 25 % větší dynamickou únosnost – to je pro ventilátory pecí zvláště důležité – a o 20 % větší maximální rychlost než běžná soudečková ložiska.

Ložiska NSKHPS v kombinaci s ložiskovými jednotkami SNN umožňují pekárnám významně ušetřit tím, že ložiska není nutné tak často měnit, je méně odstávek, snižují se náklady na údržbu a nedochází ke zničení rozpracované výroby. To vede ke zlepšení produktivity práce a zvýšení spolehlivosti výrobní linky.

1) Pohled zvnějšku na jednotku řemenicí poháněného ventilátoru, který zajišťuje cirkulaci vzduchu v peci


Ložiska NSK 4,5krát prodloužila životnost ventilátoru pekařské pece

2) Průřez stojatou ložiskovou jednotkou NSK s vysoce únosnými soudečkovými ložisky a labyrintovým těsněním
 

Ložiska NSK 4,5krát prodloužila životnost ventilátoru pekařské pece

 

  Vyžádejte si více informací…

LinkedIn
Pinterest

Připojte se k více než 15 000 sledujícím IMP