www.modernitovarna.com
PEPPERL+FUCHS PROCESS AUTOMATION

Digitální výrobky a služby: k digitalizaci s mobilními zařízeními

ecom, součást firmy Pepperl+Fuchs, představuje rozšířený sortiment svých výrobků. Letos se zvláště soustředila na novou řadu produktů své divize „Digitální výrobky a služby“.

Digitální výrobky a služby: k digitalizaci s mobilními zařízeními

Průmysl budoucnosti je založen na sběru a analýze co nejúplnějších výrobních dat. Data musí být sbírána, analyzována a spravována proto, aby bylo možné realizovat aplikace IoT a využívat metody strojového učení. Data jsou sbírána na dálku a zpracovávána cíleně a co nejblíže k provozu – jestliže je to možné, v reálném čase a s malou latencí. Se začleněním kyberfyzických systémů do výroby se stále více rozostřují hranice mezi klasickými informačními systémy a provozní technikou. Výrobní systémy jsou, přes všechny snahy o standardizaci, naneštěstí dosud převážně otevřené a nehomogenní. K optimalizaci výrobních procesů jsou třeba řešení, která decentralizují sběr dat a ulehčují jejich zpracování a správu. Mobilní terminály integrované do uceleného systému správy mobilních zařízení fungují nejen jako digitální komunikační brány, ale prostřednictvím speciálních aplikací podporují také komunikaci s centrálním systémem. K dispozici je široká škála funkcí, od kamer po ochranu zaměstnanců. Zmíněná ochrana zaměstnanců je zvláště důležitá, protože pracovní prostředí bývá nebezpečné a pracovníci v něm nezřídka pracují sami. Terminály proto musí být nejen velmi robustní, ale musí také mobilním pracovníkům poskytovat účinnou ochranu – v běžném provozu i v potenciálně nebezpečných prostorech.


Digitální výrobky a služby: k digitalizaci s mobilními zařízeními

Speciálně navržená mobilní zařízení, jako např. Smartphone Smart-Ex® 02 od firmy ecom, nabízejí v tomto ohledu mnoho výhod. Kromě robustnosti, ergonomického provedení a snadného použití zaručují jeho senzory v kombinaci s odpovídajícím softwarem ochranu samostatně pracujících osob ve shodě s nařízením BGR-139 německého úřadu pro bezpečnost práce DGUV. Tísňová volání mohou být aktivována automaticky softwarem pro ochranu samostatných pracovníků nebo tlačítkem tísňového volání. Tak jsou samostatně pracující osoby spolehlivě chráněny. S radiomajáky komunikujícími v síti BLE (Bluetooth Low Energy), speciálně navrženými pro nebezpečné prostory, mohou být pracovníci lokalizováni i bez GPS, např. v interiérech, kde je signál GPS nedosažitelný. Jiskrově bezpečný chytrý telefon s operačním systémem Android současně funguje jako mobilní hub: podporuje 21 různých frekvenčních pásem LTE a dodává se bez zámku karty SIM. Celosvětově platné certifikáty Ex a osvědčení shody s místními regulatorními předpisy umožňují použít jej kdekoliv na světě. Jiskrově bezpečný chytrý telefon, vhodný pro rozsah teplot od –20 do +60 °C je tak možné požívat globálně i v extrémních podmínkách. Smart-Ex 02 je navíc také prvním jiskrově bezpečným zařízením certifikovaným pro zóny 1/21 a Div 1, které je ověřeno podle podmínek Android Enterprise Recommended Validation společnosti Google. To zaručuje konzistentní a snadné využití a správu mobilních řešení prostřednictvím podpory hardwaru a operačního systému. Operační systém Android je pravidelně aktualizován a je garantováno pravidelných vydávání bezpečnostních záplat. Uživatelé při využití a údržbě zařízení tímto způsobem šetří čas a peníze a snižují celkové náklady TCO.

Pro co nejsnazší přenos dat je důležité to, že mobilní zařízení komunikují se systémy EMM – Enterprise Mobility Management – přímo a plynule. Pro mobilní zařízení to znamená, že musí mít kompletní certifikaci pro podporu hardwaru a softwaru systému EMM. ecom zaručuje obojí: prostřednictvím certifikace Android Enterprise stejně jako certifikátů pro přední systémy správy zařízení. S vhodným softwarem a aplikacemi mohou firmy vytvořit kompletní síť bez toto, že by se omezovaly na jedinou komunikační technologii. Takové řešení umožňuje centrální správu a ochranu dat i zařízení v jakékoliv infrastruktuře. Software pro správu mobilních zařízení tudíž umožňuje rychlejší uvedení zařízení do provozu a jejich zabezpečené a rychlé připojení provozních systémů. Kromě toho je možné v nich automaticky instalovat, aktualizovat a spravovat aplikace a operační systémy.


Digitální výrobky a služby: k digitalizaci s mobilními zařízeními

Řešení od divize Digitální výrobky a služby společnosti ecom umožňuje správu a monitorování mobilních zařízení, jako je Smart-Ex® 02, v reálném čase. Kombinuje automatické prekonfigurace zařízení již při jejich výrobě s ucelenou správou mobilních zařízení a analytikou. Je tedy jednoduché mobilní zařízení nastavovat a spravovat, ale navíc je lze kdykoliv aktualizovat – dokonce i bezdrátově. Kdykoliv je možné analyzovat historická data a odhalovat procesy, které jsou kritické z hlediska zabezpečení. Je-li to třeba, řešení je možné používat jako plnohodnotný systém EMM, který ulehčuje práci IT oddělení a přináší lepší zabezpečení za provozu.

Mobilní zařízení vytvářejí nezávislé huby a díky tomu, že jsou navržena průmyslové použití a doplněna o vhodné digitální služby pro průmyslové firmy, účinně podporují digitalizaci. Vyhodnocení dat se zrychluje a zjednodušuje se jejich využití. Firmy tak získávají celkový přehled o procedurách a procesech a zjišťují, kde jsou ještě třeba zlepšení. Mobilní zařízení současně chrání pracovníky – dokonce i v prostředí s nebezpečím výbuchu – a ulehčují jim jejich každodenní práci. 

  Vyžádejte si více informací…

LinkedIn
Pinterest

Připojte se k více než 15 000 sledujícím IMP