www.modernitovarna.com
ARC INFORMATIQUE

Nemocnice St. Joseph-Stift v Drážďanech se spoléhá na komunikační síť, která zabezpečuje nejen plášť budov, ale i mnoho dalšího

Od izolovaných řešení k jednotné platformě mnoha služeb.

Nemocnice St. Joseph-Stift v Drážďanech se spoléhá na komunikační síť, která zabezpečuje nejen plášť budov, ale i mnoho dalšího
( Foto Nemocnice St. Joseph-Stift/Stefanie Albrechtová a Elke Johnaová)

Drážďany. Oddělení technických služeb nemocnice St. Joseph-Stift (špitál svatého Josefa) v Drážďanech se ve snaze o zajištění většího zabezpečení před neautorizovaným přístupem a zlepšení monitorování a řízení spoléhá na osvědčenou techniku BMS od firmy PcVue a na specialistu na dveře a okna, firmu GEZE. Časem se původně izolované řešení PcVue stalo nástrojem pro všechny účely.

Nemocnice St. Joseph-Stift v Drážďanech byla v největším hodnocení nemocnic pořádaném novinami Frankfurter Allgemeine Zeitung zařazena mezi šest nejlepších v kategorii „150 s kapacitou do 300 lůžek“. Pacienti, kteří se hodnocení zúčastnili, vyjadřovali nejen nadprůměrnou spokojenost s péčí lékařů a sester, ale nemocnice dostala také vysokou známku za organizaci lékařských ošetření a zákroků a za služby. Nemocnice, která má v současné době 250 lůžek, se ročně postará o přibližně 35 000 pacientů. K tomu, aby se sestry a zdravotničtí zaměstnanci mohli plně soustředit na pacienty, provozovatel nemocnice pravidelně investuje do technické infrastruktury. Příkladem je nový ucelený řídicí systém od firem PcVue a GEZE.

Původně byly pro automatizaci dveří a zámků budovy využívány vizualizační a řídicí funkce interkomu. Vzhledem k dalším požadavkům, zvláště s ohledem na plánování a standardizaci výměny dat s heterogenními úrovněmi provozu, se jasně objevila potřeba vytvořit pro monitorování a řízení ucelený systém.

Základem tohoto systému je software PcVue 12.0, který propojuje dveře a zámky od různých výrobců prostřednictvím komunikačních protokolů OPC, ICX a BACnet. Tak se bezprostředně vytváří výkonná vrstva abstrakce. Zvláště elegantní řešení je propojení dveřních systémů GEZE prostřednictvím protokolu BACnet/IP, protože PcVue zahrnuje knihovnu symbolů a funkčních bloků vyhrazenou právě pro různé typy modulů GEZE. Díky této jednoduché integraci je možné spojení zajistit i bez přítomnosti techniků na místě.

PcVue umožňuje implementaci složité logiky specifické pro řízení technických zařízení budov, která je nezbytná vzhledem k jejich stávající topologii. V těchto scénářích mají základní důležitost sekvenční řízení a pružnost komunikační sítě. To samé platí pro speciální nouzová tlačítka v příjmových ambulancích a na pokojích urgentní péče. V případě strukturálních změn uspořádání budovy musí být možné v jakémkoliv okamžiku přeorganizovat únikové cesty. Díky využití vývojářské licence softwaru PcVue, jeho intuitivnímu konfiguračnímu rozhraní a intenzivnímu školení jsou techničtí zaměstnanci schopni systém sami kdykoliv rekonfigurovat.

Četné přínosy pro různé uživatele
Uživatelé systému zahrnují zdravotnický a administrativní personál. Zaměstnanci získávají přehled o stavu zajištění budovy prostřednictvím tenkých webových klientů nainstalovaných na terminálech s 32“ plochými obrazovkami, které jsou umístěné na vrátnici a v příjmové ambulanci. V době mimo špičku mohou členové zdravotnického personálu v příjmové ambulanci a vrátní na recepci některé alarmy potvrzovat samostatně. Torsten Klotzsche, vedoucí oddělení technické správy budov, při popisu požadavků na systém mimo jiné uvádí: „Cílem je [...] zajistit každodenní práci provozních oddělení.“ Toho může být dosaženo uvolněním určitých funkčních oblastí.


Nemocnice St. Joseph-Stift v Drážďanech se spoléhá na komunikační síť, která zabezpečuje nejen plášť budov, ale i mnoho dalšího
( Foto: St. Joseph-Stift hospital/technické služby)

Také jeho vlastní oddělení má z univerzální funkce systému mnoho výhod. Díky 100% pokrytí budovy sítí WiFi, které bylo realizováno v roce 2019, mají techničtí pracovníci kdekoliv a kdykoliv ze svých tabletů a notebooků přístup k webové vizualizaci PcVue (WebVue), což je pro mobilní pracovníky významná výhoda. Další obrazovka, která slouží také jako monitor alarmů pro službu na zavolání, je k dispozici v technické dozorně.

Jednotná architektura pro různé možnosti připojení
Vize Torstena Klotzsche „dosáhnout inteligentního řízení bolestivých informací a řídicích bodů zvládnutelnými investicemi“ byla naplněna řešením, v němž jsou čtyři hlavní a čtyři vedlejší budovy areálu řízeny jednoduchým, ale flexibilním systémem s architekturou připravenou na budoucí požadavky. Řídicí systém se skládá ze serverové stanice PcVue pro až 65 000 datových bodů, pěti webových klientů a stanice pro vývoj a testování aplikací. Všechny stanice jsou navzájem propojené, takže novou verzi projektu lze vytvořit, uvést do provozu a implementovat v podstatě kdykoliv. Děje se to téměř v reálném čase, protože projekty PcVue nemusí být před zavedením zkompilovány. Data a řídicí příkazy se momentálně vyměňují prostřednictvím několika různých komunikačních protokolů, včetně BACnet, OPC, Modbus, KNX a ICX. Ve webovém rozhraní projektu je integrován také nástroj WebScheduler, který je uživatelským rozhraním pro ovládání nativního plánování v PcVue a plánovacích objektů BACnet. PcVue nyní prostřednictvím protokolu ICX dokonce monitoruje stavové zprávy ze stávajícího systému interkomu.


Nemocnice St. Joseph-Stift v Drážďanech se spoléhá na komunikační síť, která zabezpečuje nejen plášť budov, ale i mnoho dalšího
( Foto: St. Joseph-Stift hospital/technické služby)

Připojení dveří přináší větší transparentnost, komfort a bezpečnost
Večerní zamykání dveří, na které se zapomnělo, už je minulostí. Nepovolaní návštěvníci, kteří by mohli v objektu způsobit značné škody, tedy zůstávají venku. Dveře se nyní automaticky zamykají po uplynutí určité doby podle sofistikovaného plánu. Řízení přístupu osob je tak v každém okamžiku jednodušší.

Další funkce, které se jako součást integrace změnily, jsou:
- Dočasné uvedení vstupních dveří do stavu „trvale otevřeno“; to omezuje počet cyklů dveří (pohyby dveří za silného provozu).
- Připojení meteorologické stanice; umožňuje nastavit interval otevírání a zavírání dveří podle počasí (např. při silném větru) nebo přejít do automatického režimu.

První dveře GEZE jsou vzhledem k jednoduché integraci do systému PcVue připojeny již nyní. To vytváří větší transparentnost, nabízí větší komfort a navíc zvyšuje bezpečnost budovy. Díky této technice byl přechod na nový systém realizován za provozu budovy bez vlivu na její běžný provoz. Technický tým mohl na místě za přijatelné náklady vytvořit inteligentní systém ovládání dveří. V první fázi rozšíření byly aktivovány tři řídicí jednotky dveří, tři systémy propustí, otočné dveře a několik dalších automatických dveří. To také ulehčuje práci zaměstnancům, protože dveře se již nemusí zamykat ručně, nepovolané osoby nemají přístup do budovy a správa budovy je pro techniky mnohem jednodušší. Při dalším cyklu údržby dveří bude zkontrolováno, které systémy dveří bude možné ještě připojit s minimálním úsilím prostřednictvím protokolu BACnet k PcVue. To zjednodušuje připojování podsystémů dveří „krok za krokem“.

Nemocnice St. Joseph-Stift v Drážďanech se spoléhá na komunikační síť, která zabezpečuje nejen plášť budov, ale i mnoho dalšího
(Schéma subsystému zamykání dveří)

Další rozšiřování systému
Po plánovaném předání řídicího systému do správy IT oddělení nemocnice a s tím spojené virtualizaci systému je v nejbližší budoucnosti plánováno připojení dalších automatických dveří GEZE, integrace stínicích žaluzií stejně jako napájecích zdrojů pro běžné a nouzové osvětlení, které budou připojeny prostřednictvím sběrnice KNX. V úvahách technického týmu o budoucím rozvoji je také začlenění vzdálených pracovišť prostřednictvím komunikačního systému LoRa pro IoT stejně jako integrace videodohledového systému do PcVue. Navíc se plánuje výstavba nové budovy, kde budou dveře také připojeny prostřednictvím protokolu BACnet. Všechno to je možné do univerzálního systému PcVue integrovat velmi snadno. Technici přítomní v budově tak mají k dispozici skutečně univerzální nástroj pro všechny účely.

  Vyžádejte si více informací…

LinkedIn
Pinterest

Připojte se k více než 15 000 sledujícím IMP