www.modernitovarna.com
NSK

V Akademii NSK byly zpřístupněny on-line školicí moduly pro vibrační třídiče

Na stále populárnější on-line platformě Akademie NSK byly uvedeny nové školicí moduly. Nejnovější moduly, které se soustředí na vibrační třídiče, osloví všechny, kdo se zabývají trvanlivostí specifických ložisek třídičů v náročných pracovních podmínkách, které se vyskytují např. v těžebním průmyslu nebo ve stavebnictví. Stejně jako u všech ostatních školicích modulů dostupných v Akademii NSK obdrží registrovaní uživatelé, kteří dokončí kurz a v testu dosáhnou alespoň 80% úspěšnosti, certifikát.

Vysokofrekvenční vibrační třídiče patří k nejdůležitějším strojům používaným po celém světě pro třídění (rozdělení podle velikosti a separaci) různých materiálů v cementárnách, kamenolomech a při těžbě surovin. Vzhledem k neodmyslitelným vibracím musí být všechny komponenty používané v těchto strojích robustní a spolehlivé, a pro ložiska to platí dvojnásob.

Správně vybraná a namontovaná ložiska vykazují vysokou odolnost proti únavě způsobené vibracemi a rázy. Například speciální konstrukce klece minimalizuje rezonanci způsobenou vibracemi a současně má zvýšenou odolnost proti vlivu teploty. Speciální povrchová úprava valivých těles a kroužků navíc omezuje riziko poškození prokluzováním, odlupováním povrchu a povrchovou únavou materiálu.

Nový školicí modul byl navržen tak, aby pomohl výrobcům zařízení pochopit základní principy, na nichž spočívá výběr ložisek pro vibrační třídiče. Vybraný obsah zahrnuje přehled funkcí vibračních třídičů, jejich základní typy, terminologii a klíčové provozní parametry. Hlavní důraz je kladen na ložiska, která jsou v nich používána, včetně jejich základních parametrů, specifikací a přínosů.

Školicí modul ocení každý zaměstnanec firmy vyrábějící vibrační třídiče, který působí v prodeji produktů, technické podpoře, údržbě, inženýrských službách nebo výzkumu a vývoji. Kurz je možné najít na www.nskacademy.com (pro tuto novou stránku je vyžadována krátká a snadná registrace).

Základním principem Akademie NSK je pomoci účastníkům, aby si doplnili znalosti, které uplatní v každodenním životě, a aby se dozvěděli o řešeních s ložisky NSK, která pomáhají prodloužit životnost strojů a zařízení. Každý školicí kurz je určen k tomu, aby zvýšil úroveň znalostí zaměstnanců a pomohl výrobcům strojů a zařízení dosáhnout vyšší ziskovosti omezením doby potřebné na údržbu.

Doplňkem online portálu jsou různé živé školicí programy navržené tak, aby pomohly těm, jejich úkolem je specifikovat ložiska, užívat je a provádět údržbu. V současné době jsou pořádány živé kurzy úvodu do konstrukce ložisek, specifické kurzy pro údržbu a další, které se soustředí na přesná ložiska používaná v obráběcích strojích. Ačkoliv jsou nabízeny ve dvou školicích střediscích, v Guyancourtu ve Francii a Tilburgu v Nizozemsku, školení může probíhat i v jakékoliv kanceláři NSK v Evropě nebo přímo ve školicích prostorech zákazníka.

- O ložiscích NSK pro vibrační třídiče se více dozvíte v on-line portálu Akademie NSK
 

V Akademii NSK byly zpřístupněny on-line školicí moduly pro vibrační třídiče

 

  Vyžádejte si více informací…

LinkedIn
Pinterest

Připojte se k více než 15 000 sledujícím IMP