www.modernitovarna.com
PEPPERL+FUCHS FACTORY AUTOMATION

Spolehlivá detekce objektů s 3D vícevrstvým skenerem LiDAR

Skener R2300 od firmyPepperl+Fuchs přesvědčuje přesným měřením a parametry přizpůsobitelnými měřicí úloze

Spolehlivá detekce objektů s 3D vícevrstvým skenerem LiDAR
Vícevrstvý skener R2300

Společnost Pepperl+Fuchs, přední světový výrobce průmyslových snímačů a měřicích systémů, na veletrhu SPS 2019 představila nový vícevrstvý skener R2300. Snímač určený pro prostorovou detekci objektů přesvědčuje neuvěřitelně velkou hustotou měření: kompaktní kryt, který umožňuje snadnou integraci do zařízení, obsahuje vysoce přesný LiDAR, tedy laserový měřicí systém, který analyzuje celkem čtyři skenovací roviny a může detekovat a měřit délku, šířku a hloubku objektů. Množství konstrukčních inovací snímače zaručuje velkou spolehlivost detekce a dostupnost zařízení, a to i v náročných úlohách.

Kompaktní a prostorově úsporný skener R2300 s výškou jen 58 mm je 3D LiDAR (Light Detection And Ranging) pro optické měření úhlů a vzdáleností ve stacionárních i mobilních aplikacích. Zařízení určené pro bezkontaktní prostorové skenování svého okolí používá čtyři lehce posunuté skenovací roviny vytvořené rotujícím zrcadlem umístěným uvnitř snímače.

Velký rozsah měření, nastavitelná oblast skenování a nepřekonatelné úhlové rozlišení
Skener R2300 má úhel otevření 100° a měřicí rozsah až deset metrů pro světlé objekty a až čtyři metry pro tmavé povrchy. Měřicí frekvence je 50 kHz a volitelná frekvence skenování 12,5 Hz nebo 25 Hz s až 4 000 pixely v každém skenu. S těmito parametry splňuje vícevrstvý skener nejdůležitější požadavky širokého spektra úloh. Skenovací pole navíc může být přizpůsobeno buď selektivním skrytím oblastí mimo detekční pole, nebo instalací druhého skeneru R2300, který umožní rozšířit zorný úhel až na 180°. Parametrem, který tento skener odlišuje od jiných, je velmi jemné úhlové rozlišení 0,1°, kterého srovnatelné snímače LiDAR nebo vícevrstvé skenery v současné době nedosahují. V kombinaci s přesným infračerveným světelným paprskem, typickým pro lasery, je skener R2300 schopný spolehlivě detekovat složité struktury objektů a komplikované obrysy.

Navržený pro velkou odolnost a spolehlivost
Zamýšlené oblasti použití vícevrstvých skenerů R2300, včetně intralogistiky, mobilních zařízení a robotiky, s sebou nesou požadavek na zvláště odolnou konstrukci. Proto je kryt snímače z odolného plastu a elektronika v hlavě snímače je upevněna tak, aby byla účinně chráněna proti vibracím. Metoda Pulse Ranging Technology (PRT) využitá v R2300 zaručuje nejen velkou nezávislost na vlastnostech objektu a jeho povrchu, ale také vysokou úroveň odolnosti proti rušení okolním přirozeným světlem, zářivkami a optickými odrazy od předmětů v okolí. Další unikátní vlastností skeneru R2300 na trhu vícevrstvých skenerů je mechanické oddělení zdroje a přijímače v optické jednotce. Oddělené prvky v hlavici snímače spolehlivě brání optickým zkratům, které se mohou objevit, je-li čelní panel znečištěný a část emitovaného světla se odráží přímo zpět do přijímače. To zaručuje, že skener RS2300 dává vždy správné výsledky měření a vykazuje vysokou úroveň spolehlivosti detekce v praxi a současně má výrazně omezené náklady na údržbu. Pro uživatele to znamená méně odstávek a delší intervaly čištění a zlepšuje to dostupnost a spolehlivost procesu.

Naváděcí laser zjednodušuje uvádění do provozu
Integrovaný naváděcí laser skeneru R2300 zjednodušuje proces nastavení snímače vůči povrchům a specifickým cílům během uvádění do provozu. Zapíná se jen pro nastavení a je v činnosti jen během uvádění do provozu. Nejsou třeba žádné další nástroje, protože viditelný červený laserový paprsek sleduje stejnou dráhu jako měřicí infračervený laser.

Výstup dat v surovém stavu
Výstupem skeneru R2300 jsou data s hodnotami úhlu, vzdálenosti a odrazivosti s přiřazenou časovou značkou. Data jsou přenášena prostřednictvím ethernetového rozhraní senzoru, které umožňuje, aby data byla dostupná z mnoha automatizačních systémů. V dohledné době bude skener R2300 dostupný také ve verzi se spínaným výstupem a k dispozici budou další možnosti připojení, takže skener může být jednoduše a bez velkých nákladů prostřednictvím flexibilního modulu rozhraní integrován do zvoleného systému.


Spolehlivá detekce objektů s 3D vícevrstvým skenerem LiDAR
Spolehlivé monitorování zadní zóny


Spolehlivá detekce objektů s 3D vícevrstvým skenerem LiDAR
Spolehlivé zabránění kolizím a podpora navigace pro malé autonomní roboty a vozidla


Spolehlivá detekce objektů s 3D vícevrstvým skenerem LiDAR
Detekce palet v robotických buňkách

  Vyžádejte si více informací…

LinkedIn
Pinterest

Připojte se k více než 15 000 sledujícím IMP