www.modernitovarna.com
ESPRIT

ESPRIT 2012

Společnost DP Technology, vedoucí firma v oboru počítačem podporované výroby CAM (Computer-Aided Manufacturing) a tvůrce systému ESPRIT®, vystavovala na veletrhu EMO 2011, který se konal v září v německém Hannoveru, nejnovější verzi svého inovačního softwaru ESPRIT 2012. Nabízí vylepšení pro všechny typy obrábění: soustružení, frézování, obrábění na obráběcích centrech a elektroerozivní obrábění.

ESPRIT 2012
Pro soustružení byl v ESPRIT 2012 vylepšen cyklus park, který umožňuje „zaparkovat“ držák nože nebo revolverovou hlavu. Univerzálnost zvyšuje to, že zaparkovat lze samostatně každou osu. Každou osu lze ovládat prostřednictvím čtyř režimů: neparkovat, najet do polohy pro výměnu nástroje, najet nástrojem do počátku souřadnicového systému obrobku a najet osou do počátku souřadnicového systému stroje.
Pro frézování nabízí ESPRIT 2012 vylepšené metody pro operaci konturování, umožňující přesněji dosahovat požadovaného tvaru s ostrými hranami.

Pro elektroerozivní drátové řezání EDM jsou k dispozici nové funkce, umožňující nastavit program pro obrábění tvarů tak, aby při operacích konturování nebo při výrobě rotačních tvarů pomocí EDM dráha elektrody začínala nebo končila mimo materiál. To umožňuje prodloužit dráhu elektrody bez modifikace tvaru. Ke všem konturovacím cyklům EDM byla přidána možnost nastavit dobu prodlevy na konci hrubování pro zvětšení koncového bodu, což usnadňuje nastavení elektrody pro obrábění načisto.

  Vyžádejte si více informací…

LinkedIn
Pinterest

Připojte se k více než 155 000 sledujícím IMP