www.modernitovarna.com
Kennametal

Uvedení KOR™ 5: The King of Roughing – král hrubování

Bezpečný, odolný a extrémně rychlý – KOR 5 od Kennametalu přináší zcela novou úroveň hrubování hliníku v leteckém průmyslu.


Kennametal dnes uvedl svou poslední novinku pro vysokorychlostní hrubování hliníku – celokarbidovou stopkovou frézu KOR 5. Tato pětibřitá stopková fréza, navržená pro maximální produktivitu obrábění v leteckém průmyslu, přináší zvýšení posuvu až o 66 procent v porovnání s běžně používanými tříbřitými nástroji. Tím mění definici produktivity pro výrobce letadel a jejich dodavatele.

Nástroj KOR 5 je určen k odebírání velkých objemů kovu a jeho odstraňování z místa řezu tak rychle, jak jen je to možné:

- Zužující se jádro, proměnná rozteč a 35° šroubovice – eliminují vibrace a vychýlení nástroje.

- Vnitřní chlazení nástroje – odplavuje třísky a snižuje teplotu.

- Unikání lamač třísek – je navržen pro lámání dlouhých třísek, které se tak nedostávají do dalšího kontaktu s břitem, což přispívá k vysokým jakostem povrchu.

Nástroj má potenciál stát se novým standardem pro stroje využívající programování drah nástrojů v CAD/CAM systému.

KOR 5 má oproti dvou- nebo tříbřitým stopkovým frézám více míst, kde je v aktivním kontaktu s materiálem, neboť se jedná o pětibřitý nástroj, jenž se vyznačuje lepší stabilitou a eliminuje vibrace i při nejtěžších řezech.

Aplikace nástroje při frézování s malou šířkou, ale velkou hloubkou řezu přináší mnohem vyšší úběry materiálu než tradiční metody obrábění.

Pro zajištění předvídatelného výkonu bez rizika vytažení nástroje při maximálních posuvech je KOR 5 k dispozici s držáky Safe-LockTM.

„Drážkování, hluboké kapsování, dynamické frézování – KOR 5 může zrychlit jakoukoliv vaši aplikaci obrábění hliníku,“ říká Thilo Mueller, manažer pro celokarbidové stopkové frézy.Uvedení KOR™ 5: The King of Roughing – král hrubování

S lamači třísek, chlazením vnitřkem nástroje, zužujícím se jádrem a inovativní konstrukcí břitu je KOR 5 připraven změnit podobu obrábění hliníku.

Uvedení KOR™ 5: The King of Roughing – král hrubování

KOR 5, the King of Roughing – král hrubování – je k dispozici s držáky Safe-Lock.

  Vyžádejte si více informací…

LinkedIn
Pinterest

Připojte se k více než 15 000 sledujícím IMP