www.modernitovarna.com
NSK

NSK Turecko pořádá školení u zákazníků z ocelářského průmyslu

Společnost NSK Turecko uspořádala několikadenní školení ve třech metalurgických závodech. Třídenní školení bylo uspořádáno v souladu s cílem firmy NSK kontinuálně zvyšovat znalosti zákazníků v tomto důležitém oboru tureckého hospodářství.Ačkoliv školení podle požadavků zákazníků budou uvedena i v jiných průmyslových oborech, společnost NSK Turecko zahájila program právě tím, že určila tři významné turecké válcovny oceli, které, stejně jako mnohé jiné ve světě, využívají výhody ložisek NSK. Cílem bylo zefektivnit procesy výroby a údržby, a tím zvýšit ziskovost závodu. Předané znalosti ocenilo celkem 60 účastníků ve třech metalurgických závodech z oddělení, jako jsou údržba, válcovna nebo linka kontinuálního lití.

V ocelářství se ložiska používají v mnoha linkách ve všech výrobních procesech, od skladů surovin až po operace válcování a zušlechťování oceli. Pracovní prostředí, v němž ložiska v ocelářství pracují, je unikátní, především s ohledem na kontaminaci pevnými částicemi, možnost výskytu vody a vysoké teploty. Ložiska navíc musí odolávat velkému zatížení, rázům, vibracím, extrémním provozním rychlostem a prudkému zrychlení i okamžitému zastavení.

"Ve shodě s naší filozofií zvyšovat znalosti zákazníků zahájil tým našich specialistů řadu oborově zaměřených školicích programů vytvořených podle požadavků zákazníků, z nichž první bylo určeno pro ocelářský průmysl," řekl Emrah Çakır, Territory Manager, NSK Turecko. "Školicí dny se uskutečnily ve třech důležitých tureckých válcovnách za účasti evropského manažera pro sektor ocelářství Mihaie Samoilaho."

NSK nabízí pro sektor ocelářství široké spektrum ložisek, od standardních produktů až po ložiskové jednotky určené pro velká zatížení. Školicí dny v Turecku se zaměřily na nejnovější řadu ložisek NUB pro kontinuální lití, stejně jako na nové ložiskové jednotky řady J-Line vyráběné podle normy JIS s šesti nejpoužívanějšími typy těles. Představen byl také program NSK Added Value Programme (AIP), který podporuje zákazníky, aby jejich výrobní operace a údržba byly efektivnější a provoz dosahoval větší ziskovosti.

Obsáhlá nabídka školení NSK pomáhá zákazníkům rozšířit jejich znalosti a používat ložiska tak, aby se maximalizovala životnost strojů a zařízení. Nový program školení zahrnuje pestrý výběr osvědčených kurzů, jež se soustředí na hlavní okruhy témat, které jsou důležité pro ty, jejichž úkolem je vybírat správná ložiska, používat je a starat se o ně. Účastníkům školení jsou přitom k ruce vyškolení instruktoři NSK. Další informace zájemci najdou na www.nskeurope.com/en/nsk-academy/training-courses.html

1) Jedno ze školení, které pořádala společnost NSK Turecko

NSK Turecko pořádá školení u zákazníků z ocelářského průmyslu

2) Nová řada ložisek NSK J-Line

NSK Turecko pořádá školení u zákazníků z ocelářského průmyslu

3) Válečková ložiska NSK řady NUB

NSK Turecko pořádá školení u zákazníků z ocelářského průmyslu

 
 
 
 

  Vyžádejte si více informací…

LinkedIn
Pinterest

Připojte se k více než 15 000 sledujícím IMP