HMS Industrial Networks AB

Společnost HMS Networks AB (publ) získala většinu ve firmě Procentec B.V

Společnost HMS Industrial Networks AB, dceřiná firma stoprocentně vlastněná společností HMS Networks AB (publ), získala 70% podíl akcií nizozemské firmy Procentec B.V. Tato firma, sídlící v Rotterdamu, je předním dodavatelem služeb pro diagnostiku a monitorování průmyslových komunikačních sítí.

EATON News

Eaton Tour letos probíhá formou webcastů

Tradiční cyklus přednášek, který se letos odehrává v on - line podobě, zaznamenal pozitivní ohlasy účastníků.

NSK

Nový katalog Přesné strojní díly od NSK

Společnost NSK v nově zveřejněném katalogu Přesné strojní díly podává stávajícím i potenciálním zákazníkům aktuální přehled rozsáhlé nabídky lineárních vedení, kuličkových šroubů a kompletních jednoosých lineárních jednotek monocarrier. Publikace o rozsahu přes 700 stran slouží i jako průvodce výběrem lineárních komponent pro stroje a zařízení, jako pomůcka pro výpočty jejich trvanlivosti a životnosti a jako doporučení pro jejich použití.

EPLAN

EPLAN oznamuje přechod na model předplatného

Průmyslová transformace je v plném proudu a v důsledku toho se mění situace na trhu. EPLAN se těmto změnám důsledně přizpůsobuje: od srpna 2021 bude nové softwarové licence nabízet výlučně na základě předplatného. Společnosti budou těžit zejména z větší flexibility.

Sandvik Coromant News

VRTÁK PRO VRTÁNÍ VŠECH DRUHŮ MATERIÁLŮ

Korejský výrobce automobilů docílil díky vrtáku CoroDrill® 860-GM prodloužení životnosti nástroje o 1150 %. Říká se, že život je maraton, ne sprint. Pro automobilové výrobce představují trvanlivější nástrojová řešení nedílnou součást ziskovější výroby – výrobci však často vidí jen minimum důvodů ke změnám používaného nástrojového vybavení. James Thorpe, globální produktový manažer ze společnosti Sandvik Coromant, která zaujímá vedoucí postavení mezi výrobci obráběcích nástrojů, nabízí vysvětlení, proč není dobré podceňovat výhody nástrojů s delší životností – jako je nejnovější přírůstek do řady CoroDrill – zejména jedná-li se o snižování nákladů na obrobenou součást nebo zvyšování celkového objemu výroby.

NSK

Společnost NSK doplnila klíčové oblasti svého zaměření o technologii výroby

Polečnost NSK již mnoho let soustředí své vývojové kompetence na čtyři oblasti, které pokládá za klíčové: tribologie, simulace a analýzy, mechatronika a materiálové inženýrství. Nyní k těmto klíčovým oblastem přibyla pátá: technologie výroby. Posun k „4 + 1 klíčovým oblastem“ zdůrazňuje rostoucí význam optimalizovaných strojů, systémů a zařízení při výrobě vysoce kvalitních ložisek. Tímto posunem NSK navíc sleduje rostoucí vliv globálních trendů, jako jsou IoT, průmysl 4.0 a umělá inteligence (AI).

ICC Intelligent Platforms GmbH

Analýza surových dat pomůže zvýšit efektivity výroby – Steve Ward, ředitel pro aplikační engineering v regionu EMEA, Emerson

Ve výrobě je žádoucí zvyšovat efektivitu a produktivitu každé jednotlivé části výrobního procesu. Zvýšení ziskovosti může být často dosaženo jen optimalizací složitých průmyslových procesů přímo u zdroje. Mnohé organizace, aby tohoto cíle dosáhly, se proto soustředí na logické řízení prostřednictvím programovatelných automatů a na optimalizační software. Ačkoliv se tyto nástroje rychle vyvíjejí, aby držely krok s měnícími se požadavky průmyslu, výzvou jsou takové komplikované otázky, jako latence komunikace nebo zabezpečení komunikačních sítí.

Walter Tools News

Tiger·tec® rozšiřuje meze  

 Walter představuje sortu Tiger·tec® Gold PVD pro frézování a vrtání.

Připojte se k více než 15 000 sledujícím IMP