Sandvik Coromant News

VRTÁK PRO VRTÁNÍ VŠECH DRUHŮ MATERIÁLŮ

Korejský výrobce automobilů docílil díky vrtáku CoroDrill® 860-GM prodloužení životnosti nástroje o 1150 %. Říká se, že život je maraton, ne sprint. Pro automobilové výrobce představují trvanlivější nástrojová řešení nedílnou součást ziskovější výroby – výrobci však často vidí jen minimum důvodů ke změnám používaného nástrojového vybavení. James Thorpe, globální produktový manažer ze společnosti Sandvik Coromant, která zaujímá vedoucí postavení mezi výrobci obráběcích nástrojů, nabízí vysvětlení, proč není dobré podceňovat výhody nástrojů s delší životností – jako je nejnovější přírůstek do řady CoroDrill – zejména jedná-li se o snižování nákladů na obrobenou součást nebo zvyšování celkového objemu výroby.

NSK

Společnost NSK doplnila klíčové oblasti svého zaměření o technologii výroby

Polečnost NSK již mnoho let soustředí své vývojové kompetence na čtyři oblasti, které pokládá za klíčové: tribologie, simulace a analýzy, mechatronika a materiálové inženýrství. Nyní k těmto klíčovým oblastem přibyla pátá: technologie výroby. Posun k „4 + 1 klíčovým oblastem“ zdůrazňuje rostoucí význam optimalizovaných strojů, systémů a zařízení při výrobě vysoce kvalitních ložisek. Tímto posunem NSK navíc sleduje rostoucí vliv globálních trendů, jako jsou IoT, průmysl 4.0 a umělá inteligence (AI).

EMERSON

Analýza surových dat pomůže zvýšit efektivity výroby

Ve výrobě je žádoucí zvyšovat efektivitu a produktivitu každé jednotlivé části výrobního procesu. Zvýšení ziskovosti může být často dosaženo jen optimalizací složitých průmyslových procesů přímo u zdroje. Mnohé organizace, aby tohoto cíle dosáhly, se proto soustředí na logické řízení prostřednictvím programovatelných automatů a na optimalizační software. Ačkoliv se tyto nástroje rychle vyvíjejí, aby držely krok s měnícími se požadavky průmyslu, výzvou jsou takové komplikované otázky, jako latence komunikace nebo zabezpečení komunikačních sítí.

Walter Tools News

Tiger·tec® rozšiřuje meze  

 Walter představuje sortu Tiger·tec® Gold PVD pro frézování a vrtání.

NSK

Nový závod tepelného zpracování chrání dodavatelské řetězce NSK

Výstavbu nového závodu tepelného zpracování materiálů v Japonsku ocení zákazníci NSK po celém světě, včetně těch v Evropě. Jde o součást nepřetržitého úsilí zvyšovat strukturální odolnost firmy NSK Group při simultánním posilování produktivity a efektivity.

Walter Tools News

VELICE RYCHLE OD SOUČÁSTI K ŘEŠENÍ NÁSTROJE

S „Walter Innotime“ představuje Walter první digitální asistenční službu pro navrhování pro zrychlení procesu poradenství a objednávání.

NSK

Do akademie NSK byl doplněn školicí modul pro aplikace v potravinářství

Do nabídky kurzů populární a stále se rozšiřující akademie NSK – www.nskacademy.com – byl doplněn nový školicí modul. Zaměřuje se na zvyšování znalostí těch, kteří vyvíjejí a specifikují stroje pro potravinářství, a podává ucelený přehled všech faktorů, které souvisejí s použitím ložisek v těchto případech. Stejně jako u všech školicích modulů dostupných v rámci akademie NSK, i zde budou účastníci na konci vyzváni, aby odpověděli na sérii otázek a otestovali si své znalosti. Účastníci, kteří správně odpovědí minimálně na 80 % otázek, získají certifikát dokládající jejich úspěch.

NSK

Padělky ložisek – seznamte se s riziky

Padělky ložisek jsou celosvětový problém – všechny odvětví jsou ohroženy nebezpečím nákupu těchto produktů nízké kvality. Společnost NSK se jako přední výrobce prémiových ložisek zaměřuje na odstranění tohoto problému, který může vést k bezpečnostním rizikům a v důsledcích snižuje spolehlivost strojů a zvyšuje celkové náklady.

Připojte se k více než 15 000 sledujícím IMP