www.modernitovarna.com
Walter Tools News

WALTER PŘEDSTAVUJE NOVÉ GEOMETRIE WIPER FW4 A MW4

S geometriemi Wiper FW4 a MW4 představuje společnost Walter dva typy vyměnitelných břitových destiček, které specificky kombinují tzv. „efekt Wiper“ s novými tvary utvářeče třísky a vysoce odolnými sortami Walter Tiger-tec® Gold.

WALTER PŘEDSTAVUJE NOVÉ GEOMETRIE WIPER FW4 A MW4

„Stírání“ povrchu pomocí obloukového břitu Wiper umožňuje buď zdvojnásobení rychlosti posuvu, a tedy o 100 % vyšší produktivitu, nebo zdvojnásobení kvality povrchu při zachování stejné rychlosti posuvu. S novými geometriemi nyní Walter přenáší tento efekt z oboustranných břitových destiček FW5 a MW5 na vyměnitelné břitové destičky s pozitivním základním tvarem: Výsledkem je geometrie FW4 s úzkým tvarovačem třísky pro dokončovací operace a geometrie MW4 s otevřeným třískovým žlábkem a delším obloukovým břitem Wiper pro střední obrábění.

Obě geometrie jsou určeny pro univerzální použití v materiálech ISO P, M a K a pro vedlejší použití v materiálu ISO S. Geometrie FW4 i MW4 umožňují zlepšit kvalitu povrchu, produktivitu a procesní spolehlivost. Díky břitu Wiper v zakřiveném provedení to platí i v případě, že stroj není stoprocentně přesně seřízen (např. po kolizi nebo s mírně posunutým revolverem). Nové tvarovače třísky také zvyšují rozsah lámání třísek, což snižuje prostoje stroje z důvodu kumulace třísek. Vyšší rychlosti posuvu zkracují dobu obrábění, a tím i kontaktní dobu nástroje, což zvyšuje jeho životnost a zkracuje dobu výměny. Kombinace dvojnásobné produktivity a/nebo kvality povrchu je zajímavá zejména pro sériové výrobce, protože uvedené výhody se při sériové výrobě násobí.

www.walter-tools.com

  Vyžádejte si více informací…

LinkedIn
Pinterest

Připojte se k více než 155 000 sledujícím IMP