www.modernitovarna.com
Pilz News

Nová nabídka služeb společnosti Pilz pro hodnocení strojní bezpečnosti – dokonalý přehled shody

Validací bezpečnosti „Machinery Safety Evaluation“ (MSE) nabízí společnost Pilz provozovatelům novou službu pro hodnocení strojní bezpečnosti.

Nová nabídka služeb společnosti Pilz pro hodnocení strojní bezpečnosti – dokonalý přehled shody

Provozovatelé získají jednoduše a rychle informace o stavu bezpečnosti a shody svých strojů v podobě inteligentního grafického přehledu. Pilz tak do své nabídky služeb přidává velmi efektivní doplněk již tak rozsáhlého hodnocení rizik a posouzení bezpečnosti závodu.

Validace bezpečnosti „Machinery Safety Evaluation“ zahrnuje hodnocení platných bezpečnostních požadavků na stroje přímo ve výrobním závodě a současně i hodnocení požadavků týkajících se shody. Pilz přitom bere v úvahu nejen normy a směrnice platné v místě používání nebo určení strojů, ale i požadavky a interní podmínky u zákazníka. V konečném výsledku získají provozovatelé potřebnou informaci o aktuálním stavu shody příslušného stroje nebo zařízení v podobě inteligentního, softwarem podporovaného grafického přehledu informací. Seznam opatření s vhodnými doporučeními – seřazený podle priority – je pak nejefektivnější cestou k bezpečnému strojnímu parku. Na přání pak Pilz může provozovatele podpořit i při realizaci opatření.

„Machinery Safety Evaluation“ je určena provozovatelům, kteří si přejí bezpečnost a shodu svých stávajících strojů nechat efektivně vyhodnotit s cílem dokonalé ochrany pracovníků a jistoty z hlediska odpovědnosti. Rychlé a jednoduché hodnocení bezpečnosti strojů prováděné experty společnosti Pilz se vyplatí i u strojů, u nichž má být prověřen jejich potenciál pro možnost retrofitu nebo u nakupovaných strojů.

Dvě úrovně detailního technického hodnocení
Pilz nabízí „Machinery Safety Evaluation“ v závislosti na potřebách zákazníka hodnocení ve dvou stupních. Úroveň 1 hodnotí shodu stavu bezpečnosti a poskytuje výčet doporučení pro snížení rizik, úroveň 2 nabízí navíc hodnocení hlavních rizik a prověření dokumentace.

Podle požadavku experti zpracují přehled shody podle specifických firemních požadavků, vyhodnotí maximální dosažitelnou PLr (Performance Level) pro testované dílčí funkce a předají na přání i návrh nákladů pro možný upgrade. Posouzení je velmi zajímavé v případě, jestliže provozovatel má více strojů stejného typu na různých místech: Výsledky jednoho stroje je možné přenášet na další. „Machinery Safety Evaluation“ je tedy jako hodnocení shody velmi ekonomické.

www.pilz.com
 

  Vyžádejte si více informací…

LinkedIn
Pinterest

Připojte se k více než 15 000 sledujícím IMP