www.modernitovarna.com
ISCAR News

PROKRAČUJÍCÍ VÝVOJ A INOVACE NÁSTROJOVÝCH ŘAD Z PRODEJNÍ KAMPANĚ NEOLOGIQ

„Kde inovace nikdy nekončí!“ je slogan, který se objevuje na stěnách výrobních budov v centrále ISCAR v Izraeli a je velmi známým heslem společnosti, kterým se již několik desetiletí řídí.

PROKRAČUJÍCÍ VÝVOJ A INOVACE NÁSTROJOVÝCH ŘAD Z PRODEJNÍ KAMPANĚ NEOLOGIQ

Ani celosvětově rozšířené onemocnění COVID-19 nezastavilo inovační proces a mezi lety 2020–2021 ISCAR představil novou marketingovou kampaň NEOLOGIQ zaměřenou na pokročilé řezné nástroje a nástrojová řešení pro moderní kovoobrábění. Významné změny ve výrobě, jako jsou intenzivní digitalizace továren, vzrůstající výroba elektromotorů v automobilovém průmyslu a rostoucí přesná výroba obrobků s minimálními přídavky, přinesly nové požadavky na řezné nástroje. Bez ohledu na to, zrychlené tempo změn klade stále vyšší nároky a vyžaduje více dalších moderních nástrojů ISCAR NEOLOGIQ, které odpovídají trendům obrábění v dnešní moderní době. „Obrábění bez hranic“ je synonymem kampaně NEOLOGIQ.

Novinky v oblasti vrtání
Sortiment vrtáků z řady CHAM-IQ-DRILL s vyměnitelnou vrtací hlavicí byl rozšířen o nové hlavice IFP-IQ v rozsahu průměrů 33–40 mm, které jsou dostupné v jakosti karbidu IC908. Hlavice lze upnout na libovolné DFN těleso s odpovídající velikostí lůžka. Hlavním rysem nových hlavic je univerzální řezná geometrie, která umožňuje efektivní vrtání různých materiálů obrobku, jako jsou ocel, nerezová ocel, žáruvzdorné slitiny a také titan (materiálové skupiny ISO P, M a S). Vrtací hlavice umožňují dosáhnout stupně přesnosti IT10-IT9. Pro zákazníky společnosti ISCAR bude používání nových hlavic benefitem, jelikož jim jejich univerzálnost použití zaručí zachování malého množství nástrojů potřebných pro obrábění široké škály materiálů.

Vrtáky D3N z řady LOGIQ-3-CHAM jsou také založeny na konceptu vyměnitelných karbidových hlavic, avšak se 3břity pro vyšší produktivitu. Tato produktová řada byla v nedávné době rozšířena o nové vyměnitelné hlavice F3P s plochým čelem. Nová konstrukce hlavic usnadňuje obrábění otvorů s téměř plochým dnem pomocí jediného průchodu. Hlavice se dodávají v jakosti karbidu IC908 s TiAlN PVD povlakem, který se doporučuje pro široký rozsah materiálových skupin a řezných podmínek, a upínají se na tělesa vrtáků D3N, které jsou dostupné v délkách od 1,5 ⨯ D do 8 ⨯ D. Se všemi vrtáky je možné obrábět bez potřeby předvrtání otvoru. Možnost použití dvou různých typů hlavic na jednom tělese opět napomáhá snížit skladové zásoby nástrojů a šetří tak finanční prostředky uživatele.

Pro vrtání hlubokých otvorů nabízí nově ISCAR prodloužení MD-EXTENSION. To se montuje na stávající řadu modulárních vrtacích těles MD-BODY z řady nástrojů MODUDRILL. Nové prodloužení umožňuje zvýšit hloubku obráběného otvoru o 200 mm, a to při obrábění otvorů v rozsahu průměrů 33–40 mm. Na tělesa se upínají dva typy vyměnitelných hlavic: hlavice MD-DFN-HEAD s vyměnitelnou karbidovou vrtací hlavicí nebo hlavice MD-DR-DH-HEAD s vodítky pro čtvercové destičky SOMX.

Pro vystružování a válečkování otvorů v jedné operaci nabízí nově ISCAR kombinovaný nástroj RMR z řady nástrojů BAYO-T-REAM. Ten umožňuje vysokorychlostní vystružení otvoru se zrcadlovým povrchem (Rz 0,8 µm) při jedné operaci.


PROKRAČUJÍCÍ VÝVOJ A INOVACE NÁSTROJOVÝCH ŘAD Z PRODEJNÍ KAMPANĚ NEOLOGIQ

Klíčové aspekty soustružení
Modulární koncepce nástrojů je cestou k dosažení velké univerzálnosti. Na tuto koncepci navazuje nástrojová řada NEOSWISS – nový modulární soustružnický držák NQCH-JHP s rychlovýměnnou hlavicí. Na jediný držák lze upnout široká škála hlavic (v současné době 10 typů) pro různé aplikace: soustružení, zapichování, upichování a závitování. Hlavice jsou v držáku upnuté pomocí jedinečného mechanismu upínacího klínu s vysokou upínací silou. Mechanismus poskytuje přesnou polohu řezné hrany po každé výměně hlavice a zaručuje tak vysokou opakovatelnost. Tento modulární soustružnický držák je určený zejména pro stroje švýcarského typu a umožňuje výměnu hlavice a destiček i v těsném pracovním prostoru švýcarských automatů.

Společnost ISCAR vyvinula novou upínací páčku s vyšší tuhostí upnutí pro ISO soustružnické destičky. Nová konstrukce páčky z řady COMBI-D-LOCK kombinuje výhody dvou konvenčních upínacích metod – upnutí páčkou a horní upínkou. Destička je v lůžku držáku upnuta shora i zdola, tj. ve dvou směrech. To zajišťuje lepší stabilitu a tuhost a ve srovnání s konvenční páčkou prodlužuje životnost nástroje a také zvyšuje produktivitu.

Systém LOGIQ-F-GRIP je vysoce efektivní řada upichovacích nástrojů. Na velmi robustní jedinečný upínací blok TGTBQ-JHP a TGTBQ-JHP-MC se upínají čtvercové planžety TGAQ a DGAQ. V některých případech však docházelo k tomu, že žebro ¬– výztužný prvek bloku – překáželo a znemožňovalo upnutí bloku v revolverové hlavě. Proto výzkumné a vývojové oddělení navrhlo a vyvinulo nový upínací blok TGTBQ-JHP-RIB, který tento problém překonal a doplnil tak řadu o další blok s žebrem na opačné straně. Revoluční upichovací systém LOGIQ-F-GRIP byl navržen tak, aby dosahoval mimořádné tuhosti a odolnosti vůči vibracím a vysoké produktivity při zapichovacích a upichovacích operacích. Navíc planžeta se 4 lůžky činí z tohoto systému velmi ekonomický nástroj.

Inovace ISCAR v oblasti frézování
NEODO S890 je řada frézovacích nástrojů pro boční 90° úběry a frézování čelních ploch. Jedná se o hrubovací a polohrubovací nástroj. Do těles fréz se montují oboustranné destičky S890 SZMU s 8 řeznými hranami s rádiusem rohu 1,2 mm. Na základě požadavků trhu rozšířil ISCAR sortiment o destičky s rádiusem rohu 0,8 mm a dalšími průměry těles. V současné době jsou tělesa dostupná ve dvou variantách: stopkové frézy S890 ESZ v rozsahu průměrů 25–32 mm a čelní nástrčné frézy S890 FSZ v rozsahu průměrů 32–125 mm

Řada nástrojů ROUNDMILL byla rozšířena o nová frézovací tělesa. Nástroje jsou určené zejména pro oblast výroby forem a zápustek, energetický průmysl a obrábění v letectví. Tělesa jsou dostupná ve 2 konfiguracích: čelní nástrčné frézy RDS FR-12 v rozsahu průměrů 40–80 mm a hlavice RDS ER-M se systémem FLEXFIT v průměru 32 mm. Do obou typů těles se upínají nové oboustranné destičky RDS RNMU a RDS RNMW s 12 řeznými hranami a velikosti 12 mm. Destičky mají po obvodu speciální tvarové plochy, které slouží pro jejich správnou indexaci v lůžku. I monolitní karbidové nástroje jsou neustále doplňovány o nové typy. Např. řada SOLIDMILL byla rozšířena o frézy EC-A4 s dalšími rádiusy rohu a rychloposuvové frézy EFF-S z řady SOLID-FEED-MILL byly rozšířeny o 6břité monolitní nástroje EFF-S6 v karbidu IC902.

Inovace upínacích systémů
ISCAR SPINJET, řada zrychlovacích kompaktních hlav poháněných chladicí kapalinou určená pro nástroje s malým průměrem slouží jako prostředek k modernizaci stávajících obráběcích strojů s nedostatečnými otáčkami vřetena. Nově byla doplněna o zrychlovací hlavu Micro 90 (TJS M90), která byla vyvinuta pro rotační nástroje malých průměrů a tyto aplikace: frézování do Ø 3 mm, vrtání do Ø 2 mm, frézování závitů do M3, srážení hran a odjehlování s nástrojem max. Ø 2 mm (45°–60°), gravírování s nástrojem do max. Ø 3 mm s max. ap 0,25 mm. Zrychlovací hlava TJS M90 má titanový obal a je vyrobena z pouhých šesti dílů. Umožňuje dosáhnout rychlosti otáčení v rozsahu 35000–53000 otáček za minutu (v závislosti na tlaku chladicí kapaliny), zatímco hlavní vřeteno stroje zůstává nečinné. Potřebný tlak chladicí kapaliny by se měl pohybovat v rozmezí 20–40 barů.

Průměr upínače je faktorem, který významně omezuje pracovní prostor nástroje. Tento faktor má často za následek nutnost použití nástroje s větším vyložením, aby se bylo možné dostat k obráběnému povrchu. Pro tyto případy vyvinul ISCAR štíhlý tepelný upínač HSK A-SRK-CX se stopkou HSK DIN69893 typ A a doplnil tak stávající řadu upínačů X-STREAM. Nové upínače jsou rovněž vybaveny přívodem chladicí kapaliny skrz upínač a zajišťují přímý přívod kapaliny na řeznou hranu nástroje.

Změny v technologii obrábění kovů kladou nové a vyšší požadavky na řezné nástroje. Aby výrobci řezných nástrojů těmto požadavkům vyhověli, jsou nuceni vyvíjet nové a modernější výrobky, které pomohou dosáhnout vyššího výkonu.

ISCAR si tuto skutečnost velmi dobře uvědomuje, a proto i současná prodejní kampaň NEOLOGIQ společnosti ISCAR je založena na nových nástrojích, které byly vyvinuty v souladu s podněty zákazníků. ISCAR se zavazuje k neustálému zlepšování svých nástrojových řad, které zajistí pokročilé obrábění v nové éře obrábění kovů.

www.iscar.com

  Vyžádejte si více informací…

LinkedIn
Pinterest

Připojte se k více než 15 000 sledujícím IMP