www.modernitovarna.com
Congatec News

Osvědčení konceptu spolupráce lékařské systémy edge Carna a Athene společnosti secunet

Partnerství pro vytváření zdravotnických počítačových systémů edge, které splňují požadavky na bezpečnost pacientů i zabezpečení dat.

Osvědčení konceptu spolupráce lékařské systémy edge Carna a Athene společnosti secunet

Na veletrhu embedded world 2022, který se konal ve dnech 21. až 23. června v Norimberku, představily společnosti congatec – přední dodavatel vestavných systémů a výpočetní techniky pro edge computing – a System Industrie Electronic (S.I.E) – odborník s certifikací ISO 13485 v oblasti návrhu a integrace, hromadné výroby a montáže zdravotnických prostředků –, že oficiálně zahájily spolupráci na službách pro návrh systémů IT/OT určených pro zdravotnictví. Spolupráce mezi oběma společnostmi a jejich zákazníky v oblasti systémového inženýrství sahá napříč celým dodavatelským řetězcem, od modulů COM (Computer-on-Module) až po sériovou výrobu certifikovaných systémových platforem.

Společná nabídka se zaměřuje na výrobce zdravotnických prostředků a dodavatele řešení pro infrastrukturu. Digitalizace zdravotnické péče totiž vyžaduje, aby pacient i jeho data byli v bezpečí a chráněni před kyberútoky. První ověření konceptu spolupráce firem S.I.E a congatec oslavilo svou světovou premiéru ve stánku firmy congatec ještě před svým oficiálním uvedením na trh: dva nové zdravotnické systémy pro edge computing, zvané Medical Connect Carna a Athene, které byly vyvinuty a vyrobeny ve spolupráci s OEM zákazníkem secunet.

Tyto dva systémy vyvinuté pro firmu secunet jsou dokonalou ukázkou, čemu musí čelit výrobci zdravotnických prostředků při návrhu nejnáročnějších systémů: počítačové platformy edge pro digitalizaci zdravotnického sektoru musí být 100% v souladu se specifikacemi pro zabezpečení dat a kybernetickou bezpečnost ITSEC a Common Criteria nebo musí být připraveny pro certifikaci B3S KRITIS a ISO/IEC 80001. Pro provoz v místě poskytování péče (POC, Point-Of-Care) musí být jejich zdravotnické počítačové platformy rovněž certifikovány podle normy EN 60601-1/EN 60601-2 a certifikovatelné podle MDR/FDA.

To vše vyžaduje 100% spolehlivé a sledovatelné komponenty, kompletní dokumentaci a důvěryhodné zdroje v celém dodavatelském řetězci a po celou dobu životnosti zdravotnických prostředků. Jako platformy připravené k použití, které splňují tyto nejnovější požadavky na bezpečnost pacientů i požadavky na zabezpečení dat, řeší systémy Medical Connect Carna a Athene společnosti secunet v podstatě všechny potřeby digitalizace zdravotnických prostředků v POC a plně zabezpečeného zpracování údajů pacientů v nemocničních sítích – jako jsou systémy backend pro zpracování lékařských snímků pořízených CT, MRT či rentgenovými a ultrazvukovými vyšetřovacími přístroji.

Například platforma secunet Carna může být připojena k jakémukoli zdravotnickému přístroji, a proto je ideální pro digitalizaci stávajících platforem, ať ji provádějí samotní výrobci nebo nemocnice. Výrobci OEM, kteří hledají specializované řešení pro digitalizaci svých lékařských systémů, mohou tyto platformy použít jako ověření konceptu a jsou vyzváni, aby požádali o přizpůsobení stávajících platforem svým požadavkům nebo aby zcela nové platformy vytvořené ve spolupráci firem congatec, S.I.E a pochopitelně také secunet, ohodnotili.

Kromě těchto platforem pro edge computing, zaměřených na digitalizaci, se společný tým zaměřuje také na všechna další panelová nebo box PC s procesory x86 určená pro zdravotnickou techniku, včetně zajištění jejich funkční bezpečnosti. Umožňují to iniciativy společnosti Intel pro zajištění funkční bezpečnosti na bázi procesorů Intel Atom x6000E a očekávaná budoucí podpora dalších jader.

Inženýři zabývající se implementací kritických i běžných úloh mohou také využít podporu nového bezpečnostního hypervizoru od dceřiné společnosti congatec, firmy Real Time Systems, který byl také uveden na veletrhu, a nabídku bezpečnostních modulů COM připravené pro aplikace od společnosti congatec. V rámci spolupráce společností congatec a S.I.E získají výrobci OEM bezkonkurenční nabídku s plnou odpovědností za systém – od výpočetního jádra po certifikaci, hromadnou výrobu a řízení životního cyklu. To je obzvláště cenné, pokud se zákazníci na regulovaných trzích chtějí soustředit na své klíčové schopnosti a hledají spolehlivý zdroj hardwaru se středoevropskými kořeny.

Kromě dodávek pro výrobce působících v oblasti kritické infrastruktury pro zařízení poskytující zdravotní péči a v oblasti výroby zdravotnické techniky mají obě společnosti za cíl vstoupit na další trhy s vestavnými systémy a zařízeními edge pro kritické infrastruktury v sektorech finančních a pojišťovacích služeb, vodního hospodářství, energetiky, informačních systémů, telekomunikací a dopravy, které se spoléhají na to, že v jejich infrastruktuře budou používány zabezpečené systémy.

Více informací o spolupráci společností congatec a S.I.E a všech výhodách tohoto partnerství pro výrobce OEM naleznete na adrese https://www.congatec.com/en/congatec/partner/value-partner/

www.congatec.com

  Vyžádejte si více informací…

LinkedIn
Pinterest

Připojte se k více než 15 000 sledujícím IMP