www.modernitovarna.com
Walter Tools News

DELŠÍ ŽIVOTNOST: PŘIBLIŽNĚ O 50 PROCENT

Firma Walter zdvojnásobila sortiment Tiger·tec® Gold pro soustružení. S WPP10G pro nepřerušované řezy a lehce přerušované řezy, univerzální sortou WPP20G a houževnatou sortou WPP30G pro přerušované řezy a nepříznivé podmínky obrábění nabízí Walter zákazníkům tři sorty Tiger·tec® Gold speciálně pro soustružení.

DELŠÍ ŽIVOTNOST: PŘIBLIŽNĚ O 50 PROCENT

Po velmi úspěšném zavedení na trh na konci roku 2021 nyní výrobce svůj sortiment zdvojnásobil: K již zavedeným vyměnitelným břitovým destičkám s dvoustranným negativním základním tvarem (CNMG, DNMG, ...) se nyní přidávají pozitivní destičky CCMT, DCGT a dále negativní jednostranné destičky CNMM, SNMM a kopírovací soustružnické destičky WL25. Rozšiřují portfolio Walter Tiger·tec® Gold se třemi řeznými materiály nyní na 21 geometrií a více než 1 100 artiklů – včetně speciálních geometrií se zdokonaleným lámáním třísky (MP6) a pro hrubování velkých výkovků (HU7).

Stejně jako u stávajících destiček i u nově přidaných sort pro soustružení představuje hlavní použití ocel (vedlejší použití pak litina). Ve 130 testech zákazníků bylo dosaženo prodloužení životnosti průměrně o 50 procent. Je to díky speciální struktuře vrstev: Vícenásobná, silně texturovaná vrstva MT-TiCN, zaregistrovaná jako patent, snižuje opotřebení hřbetu, a snižuje tak výrobní náklady. Silně texturovaná vrstva Al₂O₃ nad ní minimalizuje kráterové opotřebení; poslední vrchní vrstva zlaté barvy zlepšuje zjišťování opotřebení. K tomu se přidává vícestupňová dodatečná úprava. Ta vytváří neobyčejně hladkou čelní plochu, snižuje tím tření a rovněž zvyšuje houževnatost. Což v neposlední řadě u automatizovaných procesů zabezpečuje vysokou procesní spolehlivost. Díky tomuto složení sortimentu mohou uživatelé nyní i při soustružení díky Tiger·tec® Gold profitovat z maximální flexibility a nižších nákladů na součást.

www.walter-tools.com
 

  Vyžádejte si více informací…

LinkedIn
Pinterest

Připojte se k více než 15 000 sledujícím IMP