www.modernitovarna.com
Seco Tools

Fond ochrany životního prostředí společnosti Seco dosahuje cílů udržitelnosti již více než deset let

Aby i společnost Seco Tools přispěla ke zmírnění klimatických změn a negativního dopadu na životní prostředí, založila už v roce 2012 Fond investic do ochrany životního prostředí. Od té doby již tento fond podpořil investice do nejrůznějších udržitelných projektů, které skutečně dopady činnosti na životní prostředí významně snižují.


V roce 2022 bylo vyčleněno 10 milionů SEK na financování dlouhodobých cílů společnosti, konkrétně pro snížení klimatických dopadů o více než 50 % a dosažení 90% cirkularity do roku 2030.

„Fond ochrany životního prostředí je pro společnost Seco důležitým nástrojem k investicím do udržitelných projektů a funguje již více než 10 let,“ říká Shaelyn Meyersová, specialistka na udržitelnost ve společnosti Seco Tools. „Umožňuje pobočkám řídit ekologické investice, které by dříve nemohly upřednostnit kvůli tradičním investičním faktorům.“

Solární instalace po celém světě
Cílem solárních projektů je snížit dopad na klima minimalizováním závislosti na elektrické síti a zvýšením výroby energie z obnovitelných zdrojů. Fond ochrany životního prostředí tyto projekty podpořil, od mimosíťové solární instalace v Jihoafrické republice až po solární instalace na budovách prodejních poboček ve Velké Británii a Indii.

Rekuperace tepla a opětovné využití
Dalším způsobem, jak společnost Seco snižuje dopad na klima, je využití odpadního tepla z výrobních procesů. Fond ochrany životního prostředí prosazuje udržitelné projekty, které zavádí systémy zpětného získávání tepla, a podporují tak cirkulární hospodářství.
V ústřední pobočce ve Fagerstě bude systém rekuperace tepla rozšířen prostřednictvím vzduchových kompresorů tak, aby vytápěl prostory a nebylo by tak nutné platit za centrální vytápění. Odhaduje se přitom, že se ekologická stopa vyjádřená emisemi CO2 sníží o 28 %.

Iniciativy zaměřené na cirkulární hospodaření s odpady
Společnost Seco Tools také usiluje o zvýšení oběhu odpadů a snížení dopadu na životní prostředí, který vzniká ukládáním odpadu na skládky. Fond ochrany životního prostředí přidělil finanční prostředky na další projekty, jako jsou kompostéry na pracovištích ve Spojeném království a financování udržitelné infrastruktury na všech pobočkách, aby pomáhal třídit odpad k recyklaci.

https://www.secotools.com/article/85588


Fond ochrany životního prostředí společnosti Seco dosahuje cílů udržitelnosti již více než deset let
Solar Panel Installation Seco India

  Vyžádejte si více informací…

LinkedIn
Pinterest

Připojte se k více než 15 000 sledujícím IMP