www.modernitovarna.com
HMS Industrial Networks AB

HMS představuje komunikační řešení pro bateriové systémy skladování energie

Společnost HMS Networks představuje několik komunikačních řešení pro rychle se rozvíjející trh s bateriovými úložišti elektřiny. Bateriové systémy skladování energie (Battery Energy Storage Systems, BESS) vyžadují komunikační schopnosti např. pro připojení k jednotlivým bateriím a periferním součástem, komunikaci s elektrickou sítí, monitorování systémů na dálku a mnoho dalšího.

HMS představuje komunikační řešení pro bateriové systémy skladování energie

Bateriové systémy skladování energie (BESS) mohou být jedním z klíčů k řešení energetické krize a k zajištění globální udržitelnosti. Protože obnovitelné zdroje energie, jako jsou vítr a sluneční energie, nejsou k dispozici nepřetržitě, mohou velké bateriové parky umožnit skladování energie, která se použije, když ani nesvítí slunce, ani nefouká vítr.

BESS musí komunikovat

Bateriové systémy skladování energie jsou tvořeny bateriovými články, jež jsou kombinovány do bateriových zdrojů (battery pack), které lze následně vestavět do kontejnerů, z nichž lze vytvořit bateriové parky o velikosti několika fotbalových hřišť. Systémy mohou používat nové nebo použité baterie a obsahovat mnoho dalších komponent. Velké bateriové parky však ke své práci potřebují mnoho komunikačních schopností. Společnost HMS nyní představuje ucelený balík komunikačních řešení určených právě pro tuto oblast použití.

Prevence poruch a propojení zařízení s rozhraním CAN

Vzhledem k tomu, že pro trh s bateriemi je určující automobilový průmysl, je v mnoha systémech používána komunikační sběrnice CAN. HMS nabízí prostřednictvím své značky Ixxat rozsáhlý sortiment komunikačních řešení pro připojení k počítači, připojení ke komunikační síti, rozšíření sběrnice, galvanické oddělení atd.

Při návrhu sítí je zásadním aspektem ochrana jejich součástí, a to jak před přepětím z externích zdrojů (jako jsou údery blesku), tak před rušením souvisejícím s provozem úložiště (měniče a převodníky AC/DC). Ochrana zařízení je nutná, aby nedošlo k jejich poškození.

 


HMS představuje komunikační řešení pro bateriové systémy skladování energie

Produkty značky Ixxat od společnosti HMS pro komunikaci zařízení s rozhraním CAN a ochranu zařízení.

Komunikační brány

Bateriové systémy skladování energie často kombinují v jednom systému komponenty z různých odvětví – vlastní baterie, systémy správy baterií (BMS), programovatelné automaty (PLC), jednotky detekce požáru nebo klimatizační jednotky. Je-li třeba kombinovat různá zařízení, je často nutné propojit sítě využívající různé protokoly a standardy. CAN, Modbus, BACnet, KNX a další protokoly lze snadno propojit pomocí inteligentních komunikačních bran HMS, které se postarají o výměnu důležitých dat a zároveň umožňují centralizované řízení.

Tyto brány mohou navíc data selektivně filtrovat, mapovat a v případě potřeby s nimi manipulovat, aby bylo možné výměnu dat optimalizovat.


HMS představuje komunikační řešení pro bateriové systémy skladování energie

Síťové brány HMS jsou velmi vhodné i pro použití v BESS.


Připojení ke cloudu nebo systému SCADA a vzdálený přístup

Pro připojení ke cloudovým systémům nebo systémům SCADA jsou nutné inteligentní komunikační sítě. Toto připojení lze realizovat pomocí bran SG (Smart Grid) od HMS, které podporují jak protokoly používané v energetice, tak průmyslové protokoly provozních sběrnic, stejně jako protokoly požadované pro cloudové připojení.

Brány SG umožňují centralizované řízení a vzdálený přístup pro prediktivní údržbu a protokolování nebo vizualizaci dat pomocí řešení i4SCADA® od společnosti WEBfactory®, jež je součástí HMS. Brány SG také poskytují funkce robustního zabezpečení, jako jsou firewall, OpenVPN®, šifrování TLS a správa uživatelů. Tato opatření jsou nezbytná pro ochranu před kybernetickými útoky.


HMS představuje komunikační řešení pro bateriové systémy skladování energie

Komunikační brány Ixxat® SG-Gateway umožňují komunikaci mezi sítěmi s energetickými a průmyslovými protokoly a aplikace WEBfactory i4SCADA umožňuje vysoce přizpůsobitelnou vizualizaci dat.

 

„S tím, jak se společnost jako celek se obrací na udržitelnější zdroje energie, jako jsou vítr a slunce, vidíme rychle rostoucí poptávku po komunikačních řešeních pro bateriové systémy skladování energie,“ říká Alexander Hess, generální ředitel HMS Business Unit Ixxat. „K tomu, aby BESS mohly fungovat, je třeba komunikace. HMS nabízí rozsáhlý sortiment průmyslových komunikačních zařízení pro řešení různých úkolů, které se v těchto systémech vyskytují.“

Další informace naleznete v HMS TechTalk

Více o komunikaci pro bateriové systémy skladování energie: www.ixxat.com/bess.

  Vyžádejte si více informací…

LinkedIn
Pinterest

Připojte se k více než 15 000 sledujícím IMP