www.modernitovarna.com
Pilz News

NOVÁ BEZPEČNOSTNÍ KARTA PMCPROTEGO S3 ROZŠIŘUJE ŘEŠENÍ SAFE-MOTION PMCPROTEGO DS SPOLEČNOSTI PILZ INTEGROVANÉ DO POHONŮ – OČEKÁVAT MŮŽETE VŽDY TU NEJBEZPEČNĚJŠÍ ODEZVU POHONU

Nová bezpečnostní karta PMCprotego S3 rozšiřuje řešení Safe-Motion PMCprotego DS integrované do pohonu o další bezpečné funkce monitorování pohybu podle EN 61800-5-2. S těmito funkcemi je nyní možné pomocí inženýrského nástroje PASmotion předem flexibilně a individuálně nakonfigurovat reakce na chyby specifické pro aplikaci. Prostoje strojů se omezí natolik, že i přes odlišné bezpečnostní požadavky bude výroba dosahovat vždy maximální produktivity. Tím je zaručena vysoká využitelnost zařízení.

NOVÁ BEZPEČNOSTNÍ KARTA PMCPROTEGO S3 ROZŠIŘUJE ŘEŠENÍ SAFE-MOTION PMCPROTEGO DS SPOLEČNOSTI PILZ INTEGROVANÉ DO POHONŮ – OČEKÁVAT MŮŽETE VŽDY TU NEJBEZPEČNĚJŠÍ ODEZVU POHONU

K dalším funkcím bezpečného monitorování pohybů náleží bezpečně monitorovaný směr pohybu (SDI-M), bezpečně monitorovaný rozsah kroku (SLI-M), bezpečně monitorovaná rychlost (SLS_M), bezpečně monitorované zastavení provozu (SOS-M), bezpečně monitorovaná poloha (SLP-M) a bezpečně monitorový rozsah rychlosti (SSR-M).

Díky novým funkcím poskytuje PMCprotego S3 větší flexibilitu pro inženýring.

Bezpečnostní funkce s bezpečnou komunikací přinášejí flexibilitu

Bezpečná a rychlá komunikace je v případě PMCprotego S3 zajištěna ethernetovou sítí SafetyNET p RTFL v reálném čase. To nyní umožňuje i bezpečnou křížovou komunikaci mezi všemi pohony v aplikaci, které jsou vybaveny bezpečnostní kartou. Výstupy bezpečnostní karty SafetyNET p RTFL lze využívat i virtuálně: Toto flexibilní využívání snižuje nároky na kabelové propojení a šetří tak náklady na hardware.

Otevřený celkový balíček pro nižší náklady

Prostřednictvím SafetyNETp je nyní možné řešení integrované do pohonu přímo napojit na konfigurovatelné malé řídicí jednotky PNOZmulti 2. Řešení je navíc kompatibilní s typy motorů a systémy odezvy běžně dostupnými na trhu a navíc podporuje standardní komunikaci prostřednictvím EtherCAT a Profinet. Pro zákazníky je tedy připraven otevřený celkový balíček obsahující bezpečné řešení pohonů a bezpečné řízení, který lze velmi snadno začlenit do stávajících aplikací. Právě otevřenost poskytuje výrobcům strojů vysokou flexibilitu a navíc úsporu času i nákladů.

Nástroj urychlující uvedení do provozu

Pro rychlé uvedení do provozu je dispozici inženýrský nástroj PASmotion, který kromě parametrizace bezpečnostní karty nabízí i konfiguraci servozesilovače a řízení kontroly pohybů v jednom. Pomocí tohoto nástroje si uživatelé mohou z certifikovaných modulů rychle sestavit „vlastní“ funkci: Moduly se snadno propojují a sdružují, vstupy a výstupy je možné libovolně individuálně přiřazovat. U virtuálních vstupů a výstupů lze navíc pro úsporu času provádět mapování bezpečnostních funkcí prostřednictvím SafetyNET p RTFL, u fyzických vstupů a výstupů je totéž možné v grafickém editoru. Výsledkem je individuální řešení pohonů podporované flexibilní a intuitivní konfigurací. To šetří čas a zaručuje rychlé uvedení do provozu.

Návrh pohonů od jednoho dodavatele

Pilz dále nabízí kompletní inženýrské služby a řešení i z oblasti PMC (Pilz Motion Control) pro nová i již používaná zařízení (retrofit). Kompletní balíček od společnosti Pilz minimalizuje časové nároky na celý návrh pohonů. To umožňuje jednodušší uvádění zařízení do provozu – mimo jiné v oblasti obalové techniky, protože právě tam je nutné bezpečně koordinovat vysoký počet os. Výrobci i provozovatelé strojů nepochybně uvítají rychlé celkové řešení pro specifické případy, které na jedné straně ušetří čas a náklady, na druhé straně zvýší produktivitu.

www.pilz.com

  Vyžádejte si více informací…

LinkedIn
Pinterest

Připojte se k více než 15 000 sledujícím IMP