www.modernitovarna.com
NSK

Přechod na ložiska NSK Molded-Oil snižuje náklady na údržbu v myčkách automobilů

Provozovatel mycí linky automobilů v Německu musel opakovaně vyměňovat ložiska v rotačních spojkách mycích hlav, což vedlo k nákladům přes 12 000 EUR ročně jen na náhradní díly. Po výměně ložisek za kuličková ložiska NSK Molded-Oil s těsněním DDU však byly náklady na údržbu sníženy na nulu.

Průměrná myčka aut v Německu umyje každoročně více než 110 000 automobilů. Pokud jde o součásti pohonu v mycích portálech a hlavách, je prostředí, v němž pracují, ekvivalentní prostředí při testu odolnosti proti stříkající vodě s čisticím prostředkem. Ložiska v rotačních spojkách mycích hlav pracují ve stejném prostředí a v tomto případě neplnila svůj úkol správně.

Údržbáři provozovatele myčky museli tato kuličková ložiska rotačních spojek několikrát ročně vyměnit. Společnost proto kontaktovala firmu NSK, aby jim doporučila, jak životnost ložisek prodloužit. Analýza poškozených ložisek záhy objevila korozi a absenci maziva, které bylo z ložisek vymyto. Příčina: bezkontaktní těsnění nedokázala zabránit pronikání mycího roztoku do ložisek a mazivo tak z nich bylo rychle vypláchnuto.

Společnost NSK doporučila nahradit stávající ložiska odolnými kuličkovými ložisky typu Molded-Oil s těsněním DU na obou stranách. Tato ložiska uvnitř obsahují materiál, z jehož matrice se postupně a po dlouhou dobu uvolňuje mazivo. V důsledku toho je trvanlivost ložisek s tímto mazivem (která mohou být kuličková, soudečková nebo kuželíková) ve srovnání s ložisky s běžným mazivem více než dvojnásobná, zejména v prostředí, kde jsou vystavena vodě a prachu. Protože materiál Molded Oil zajišťuje trvalé mazání ložiska, mohou být intervaly údržby výrazně prodlouženy. A protože ložiska není nutné domazávat a neuvolňuje se z nich žádné mazivo, jsou také šetrná k životnímu prostředí.

Ložiska Molded-Oil jsou k dispozici s různými provedeními těsnění. Například rotační spojky mycích hlav v myčce používají ložiska s kontaktními těsněními DU na obou stranách (DDU), která spolehlivě zabraňují vniknutí vody a vlhkosti, jež se v jejich provozním prostředí vyskytují trvale.

Po náhradě ložisek pracují rotační spojky myčky automobilů bez problémů. Jen v prvním roce tak firma na nákladech na údržbu ušetřila více než 11 900 EUR. Jde o porovnání předchozích nákladů na ložiska, které přesahovaly 12 000 EUR, a velmi nízkého odhadu mzdových nákladů na údržbu s jednorázovou investicí 618 EUR do nákupu kuličkových ložisek Molded-Oil. Návratnost této investice byla méně než tři týdny.

1) Ložiska v mycích portálech a hlavách mycích linek musí pracovat v drsných podmínkách


Přechod na ložiska NSK Molded-Oil snižuje náklady na údržbu v myčkách automobilů

2) Kuličková ložiska Molded-Oil s těsněním DU na obou stranách odolávají silnému působení vody a prachu, a to i v rotačních spojkách mycích hlav


Přechod na ložiska NSK Molded-Oil snižuje náklady na údržbu v myčkách automobilů

3) Těsnění DU funguje jako účinná bariéra, která zabraňuje pronikání mycí vody do ložiska
 

Přechod na ložiska NSK Molded-Oil snižuje náklady na údržbu v myčkách automobilů

 

  Vyžádejte si více informací…

LinkedIn
Pinterest

Připojte se k více než 15 000 sledujícím IMP