www.modernitovarna.com
Pilz News

WEBOVÝ SOFTWARE PASVISU PRO VIZUALIZACI NYNÍ S ROZHRANÍM MODBUS/TCP A SECURE-CLIENT – OTEVŘENÝ PRO VŠECHNY ÚLOHY V OBLASTI VIZUALIZACE A PŘITOM BEZPEČNÝ

Rychlý a rozsáhlý přehled o celém zařízení získáte: Pilz poskytuje k dispozici webový software pro vizualizaci. V nové verzi podporuje PASvisu nyní také protokol Modbus/TCP. Protokol umožňuje rychlé napojení všech řídicích jednotek a dalších průmyslových komponent. Součástí aktualizace je také bezpečné spojení Client/Server pro bezpečné převzetí dat ze serveru PASvisu do vizualizace uživatele.

WEBOVÝ SOFTWARE PASVISU PRO VIZUALIZACI NYNÍ S ROZHRANÍM MODBUS/TCP A SECURE-CLIENT – OTEVŘENÝ PRO VŠECHNY ÚLOHY V OBLASTI VIZUALIZACE A PŘITOM BEZPEČNÝ

Od nové verze v1.10 pro PASvisu podporuje webový software pro vizualizaci kromě OPC UA také protokol Modbus/TCP. To umožňuje jednoduchou výměnu procesních dat mezi PASvisu a téměř jakýmkoli řídicím systémem. Kromě toho je možné zpracovávat v jednom vizualizačním projektu data z různých řídicích jednotek současně.

Díky této schopnosti nejsou při používání PASvisu zapotřebí žádné změny stávající automatizační infrastruktury: PASvisu může být používán pro již dříve nainstalované stroje s jejich původními řídicími jednotkami. Navíc je možný výstup dat na téměř jakémkoli koncovém přístroji, poslouží např. HMI již instalované ve stroji, externí počítače nebo tablety.

Větší bezpečnost při výměně dat díky „Secure-Client”

Novinkou je rovněž „bezpečné“ spojení Client/Server. Celý proces pohybu dat mezi PASvisu-Clients, Builder a serverem je nyní kompletně zakódovaný. Kromě toho byla posílena autentifikace uživatele: Na server PASvisu se totiž mohou přihlašovat pouze autorizovaní uživatelé. To vylučuje manipulaci a zaručuje bezpečný přenos dat v celém vizualizačním projektu.

www.pilz.com

  Vyžádejte si více informací…

LinkedIn
Pinterest

Připojte se k více než 15 000 sledujícím IMP