www.modernitovarna.com
Pilz News

BEZPEČNOSTNÍ LASEROVÝ SKENER PSENSCAN: ZJISTĚTE, JAK MŮŽE BÝT MONITOROVÁNÍ PLOCHY SKUTEČNĚ PRODUKTIVNÍ

Využijte nyní produktivní monitorování plochy laserovým skenerem PSENscan i v místech přísunu materiálu a možnost instalace více laserových skenerů i v omezeném prostoru.

BEZPEČNOSTNÍ LASEROVÝ SKENER PSENSCAN: ZJISTĚTE, JAK MŮŽE BÝT MONITOROVÁNÍ PLOCHY SKUTEČNĚ PRODUKTIVNÍ

PSENscan mistrně zvládá funkci částečného dynamického přerušení Muting

Bezpečnostní laserové skenery PSENscan jsou vybaveny funkcí částečného dynamického přerušení. To znamená, že využít lze jak částečné přerušení Muting, tak i změnu bezpečnostních zón. Funkce se uplatní na přísunu materiálu, aby bylo možné za určitých, předem definovaných podmínek pohybovat přepravovaným produktem na chráněné ploše, aniž by přitom došlo k zastavení stroje. To, kromě ochrany obsluhy, zaručí současně i vysokou využitelnost.


BEZPEČNOSTNÍ LASEROVÝ SKENER PSENSCAN: ZJISTĚTE, JAK MŮŽE BÝT MONITOROVÁNÍ PLOCHY SKUTEČNĚ PRODUKTIVNÍ


Kódování se zase postará o „bezporuchové sousedství“

Výhodou je i nové kódování paprsků PSENscan: Jestliže například v jednom zařízení pracují dva bezpečnostní laserové skenery, které nejsou zapojeny do série, je vyloučeno jejich vzájemné rušení. Dva vzájemně nezávislé bezpečnostní laserové skenery tak mohou bez problému pracovat flexibilně vedle sebe. Tím stoupá využitelnost zařízení a zkracuje se doba výroby.

www.pilz.com

  Vyžádejte si více informací…

LinkedIn
Pinterest

Připojte se k více než 15 000 sledujícím IMP