www.modernitovarna.com
NSK

Mazací jednotka NSK K1 vyřešila poruchy strojů ve firmě na zpracování obilovin

Zavedení lineárního vedení NSK s mazací jednotkou K1 pomohlo výrobci obilných produktů překonat problémy u jeho pytlovacích strojů. Tato změna společnosti šetří téměř 65 000 EUR ročně.

Závod na zpracování obilovin čelil pravidelnému selhávání svých čtyř balicích strojů. Proto se jeho technici rozhodli oslovit firmu NSK a využít její zkušenosti s diagnostikou tohoto typu strojů. Analýza provedená týmem odborníků NSK zjistila, že problém je způsoben prachem a obilnými částečkami, které vnikají do vozíku vedení a znečišťují mazivo. To vede k předčasnému selhávání.

Výrobce produktů z obilovin, který musel každý měsíc čelit selhávání strojů a vypořádat se s velkými náklady na údržbu a ztrátami produkce, požádal NSK o návrh řešení.

Odborníci NSK doporučili použít společně s novým lineárním vedením mazací jednotku K1 a očekávali, že se tím životnost vedení prodlouží o až 12 měsíců. Výrobce obilných produktů by tím také měl omezit údržbu a zkrátit odstávky strojů, a tím dosáhnout výrazné úspory nákladů.

Pro uvedení teorie do praxe byly ve firmě provedeny zkoušky, které opravdu ukázaly, že lineární vedení může pracovat minimálně rok bez údržby.

Materiál mazací jednotky K1 se skládá ze 70 % z minerálního oleje a z 30 % z polyolefinové pryskyřice a má dlouhou životnost i za těžkých podmínek. Tato metoda má kromě lepšího výkonu mazání výhodu také v tom, že je čistá a má ve srovnání s konvenčním mazáním mnohem menší vliv na okolní prostředí.

Mazací jednotky jsou nyní instalovány na všech čtyřech strojích a bylo vypočteno, že řešení NSK ušetří výrobci obilných produktů ročně 64 625 EUR.
 
1) Mazací jednotka K1 prodloužila životnost lineárních vedení v obilnářském závodě o 12 měsíců


Mazací jednotka NSK K1 vyřešila poruchy strojů ve firmě na zpracování obilovin

2) Při zpracování obilovin se tvoří prach, jež může vnikat do lineárního vedení a způsobit jehp selhání. Foto: hjschneider - stock.adobe.com

Mazací jednotka NSK K1 vyřešila poruchy strojů ve firmě na zpracování obilovin
 

  Vyžádejte si více informací…

LinkedIn
Pinterest

Připojte se k více než 15 000 sledujícím IMP