www.modernitovarna.com
EMCO GmbH

Víc než standard – nový design strojů posiluje značku EMCO

Společnost EMCO je známá především dodávkami špičkových, na míru přizpůsobených automatizovaných strojů pro kompletní operace soustružení a frézování. Po úpravě loga, doplnění sloganu "víc než standard" a implementaci nového designu do všech komunikačních kanálů nyní dostávají nový vzhled i stroje. V budoucnu se tak bude nová pozice značky na trhu odrážet i v jejich nezaměnitelném designu. Motto použité v logu, "víc než standard", které je součástí každého produktu a každé služby, je výrazem investic do inovací produktů a kontinuálního vývoje obrazu a identity firmy.Hallein, Rakousko – Pro naplnění požadavků vyplývajících z nepřetržitého růstu konkurence si společnost EMCO Group vytyčila náročné cíle.  Jednou z viditelných známek je nový design společnosti a její komunikace, který posílí jasný a nezaměnitelný profil značky.  Nové logo, upravené v průběhu fáze kreativní změny pozice na trhu, nyní postupně nahrazuje bývalá loga "EMCO Group".  Ovšem klasické a dobře známé červenobílé barevné schéma zůstalo beze změny, jen byl upraven poměr barev.  Moderní provedení, které posiluje rozeznatelnost značky, dává celé organizaci jednotný a technicky inovativní vzhled.  Nový podnikový design, prezentující produkty a služby firmy ve všech komunikačních kanálech, důsledně vyjadřuje poselství značky. 
 
Stroje jako důležití vyslanci značky 
V průběhu procesů změny podnikové identity a designu se změní a vylepší také design strojů.  Inteligentní, vysoce výkonné soustruhy a frézky z řady EMCO jsou nepostradatelnými vyslanci značky.  Při změně pozice značky EMCO se klade důraz na funkčnost strojů, uživatelskou přívětivost, přitažlivý vzhled a estetickou úroveň.   Čistá architektura produktů odráží přesnost strojů a jejich vysokou kvalitu.   EMCO, ve snaze učinit ovládací rozhraní strojů uživatelsky co nepřívětivější, kontinuálně optimalizuje provozní sekvence strojů. 
 
Vylepšení vzhledu strojů vedlo k rozličným změnám jejich designu.  K zajištění uživatelské přívětivosti a jasného uspořádání jsou hlavní oblasti interakce se strojem (jako je pracovní oblast) zdůrazněny současně barvou a tvarem.  Kryt jako celek má kompaktní a čisté tvary.  Čisté obrysy a přesné sdružené vzory vyjadřují výjimečnou kvalitu produktů.  Pro informaci o různých třídách produktů se v rysech designu odráží i cenová úroveň a možnosti vybavení.  Nový design produktů EMCO plně zaručuje rozpoznání hodnoty technicky a ergonomicky dokonalých strojů. 
 
Závazek značky 
Soustředěním na design produktů se zcela naplňují požadavky trhu.  Nový slogan značky "víc než standard" odráží vědomé rozhodnutí firmy jít za hranice toho, co požadují standardy, a zcela naplnit závazek kvality, maximální přesnosti a účinnosti operací soustružení a obrábění.  K tomu EMCO začíná implementovat své cíle tam, kde jiní končí: za hranicemi standardů. 
 
EMCO se může ohlédnout na více než 70 let znalostí a zkušeností v oboru obrábění a soustružení.  V souladu se závazkem dodávat špičkové, na míru přizpůsobené, automatizované a kompletní stroje pro operace frézování a soustružení vždy bylo a bude cílem firmy splnit potřeby zákazníků perfektním, technicky chytrým řešením.  Naplňování závazku – který je současně požadavkem kladeným na firmu EMCO – bude pokračovat dalším technickým vývojem a zvyšováním kvality služeb zákazníkům. 
 

Víc než standard – nový design strojů posiluje značku EMCO

  Vyžádejte si více informací…

LinkedIn
Pinterest

Připojte se k více než 15 000 sledujícím IMP