www.modernitovarna.com
NSK

Lineární vedení NSK s vylepšeným těsněním pro vysoký výkon i v náročném prostředí

Společnost NSK využila veletrh EMO 2019 k představení optimalizované řady válečkového vedení RA s vylepšeným těsněním. Lineární vedení RA jsou vybavena novými těsněními V1 a vylepšeným krytem, které pomáhají prodloužit životnost a spolehlivost obráběcích strojů.


Válečková vedení na obráběcích strojích často pracují ve znečištěném prostředí. V závislosti na konkrétní aplikaci mohou být vedení vystavena hliníkovým třískám, jiným kovovým částečkám nebo grafitovému prachu. Jestliže tyto znečišťující látky vniknou dovnitř vozíku, zkrátí to životnost celého vedení.

Samostatné ochranné systémy, např. krycí měchy, nedokážou toto riziko spolehlivě odstranit. Místo toho musí být vedení samotné vybaveno vysoce efektivním těsněním, a to je právě cesta, kterou se vydali konstruktéři NSK při optimalizaci válečkových vedení řady RA.

Vozíky jsou nyní vybaveny vysoce účinným těsněním V1, které spolehlivě chrání před znečištěním pronikajícím z místa, kde dochází k recirkulaci válečků. Těsnění, které se vyznačuje speciálním profilem a materiálem s velkou odolností proti abrazi, velmi účinně těsní, ale současně vykazuje malé tření. Tak je zajištěno vedení vřeten, portálů nebo pojezdů obráběcích strojů s velkou přesností a opakovatelností.

Těsnění V1 jsou umístěna na obou koncích vozíku vedení. Společnost NSK také představila těsnění určené na spodní stranu vozíku, které vyvinula v průběhu optimalizace vedení. Toto druhé těsnění zabraňuje prachu vniknout do vozíku, když se pohybují např. v místě, kde se na stroji shromažďují znečišťující částice. Protože osy se na stroje často montují vzhůru nohama nebo skloněné pod určitým úhlem, vylepšené spodní těsnění významně přispívá k prevenci průniku znečištění do vozíku.

Volitelně je možné lineární válečkové vedení RA a montážní sady vedení objednat s těsnicími čepičkami nebo těsnicím páskem pro montážní otvory – to je doporučená volba pro vedení, která budou pracovat ve znečištěném prostředí. Další možností je integrovat do vozíku kompaktní mazací jednotku K1, která zaručuje nepřetržité mazání dráhy kolejnice.

1) Lineární válečková vedení řady RA jsou vybavena vysoce účinným těsněním V1


Lineární vedení NSK s vylepšeným těsněním pro vysoký výkon i v náročném prostředí

 

  Vyžádejte si více informací…

LinkedIn
Pinterest

Připojte se k více než 15 000 sledujícím IMP