www.modernitovarna.com
Southco

Správné řešení dveřních uzavíracích a přístupových systémů

Společnost Southco se neustálé zabývá myšlenkou, jak jsou záklopná a uzavírací řešení nezbytně nutnou součástí dveřních systémů

Správné řešení dveřních uzavíracích a přístupových systémů
Zatímco specifikace správného uzavíracího systému nemusí být příliš komplikovaná, nikdy nemůže nastat případ, že jedna velikost uzavíracího systému sedí pro všechny typy aplikací. Záklopná a uzavírací řešení jsou nedílnou částí při návrhu uzavíracího systému a měli by tedy být součástí celého procesu návrhu.

Celosvětový lídr v oboru uzavíracích přístupových systémů společnost Southco nabízí velké množství uzavíracích a záklopných řešení. Pro snadný výběr nejvhodnějšího řešení pro danou aplikaci jsou k dispozici pracovníci, kteří pomohou při výběru vhodného uzavíracího či záklopného systému pro konkrétní aplikaci a vezmou v potaz veškeré požadavky kladené na výkon, bezpečnost a ekonomičnost provozu.

Prvním krokem k volbě správného řešení je identifikace prvotních výkonových charakteristik dané aplikace, které následně musí odpovídat volbě správných komponent. Další možností je využít požadovaných parametrů k vhodnému návrhu speciálního uzavíracího a přístupového systému.

Např., sháníte rychlý, jednoduchý, ekonomický uzavírací systém? Potřebujete nějaký stupeň flexibility pro kompenzaci různých rozměrů uzavíracího systému nebo různých velikostí komponent? Pokud zní vaše odpověď ano, kotoučová západka by mohla být cenově efektivním řešením.

Na druhé straně, daná aplikace může vyžadovat určitý typ těsnění nebo případně záslepku pro splnění požadavků a standardů kladených na průmyslové prostředí a poskytnout tak např. ochranu proti prachu, dešti, elektromagnetickému rušení (EMI) nebo rádiovému rušení (RFI). V takových aplikacích mohou být využity kompresní západky jejichž krytí je vhodně navrženo na základě daných požadavků. Dalšími faktory pro volbu kompresních západek mohou být např. vibrace nebo otřesy.

Pokud se v dané aplikaci vyskytuje časté "bouchání dveřmi", potom je vhodné využít tzv. push-to-close západek, které zamezí jakýmkoli nárazům uzavíracích systémů. Tyto uzavírací systémy mohou být buď uzamykatelné, nebo neuzamykatlné. Pokud se jedná o aplikaci, kde na sebe díly nepřiléhají, je možné použít mimoúrovňových západek, které vyrovnají nerovnosti dvou ploch. Dále existují různé západky s relativně vysokým možným zatížením pro aplikace s výskytem pákových a rotačních pohybů.

V některých aplikacích, kde je nutné uzavírat velké plochy, lze využít tzv. vícebodových západek, které mohou obsahovat různé kompresní, uzamykatelné či skryté poháněcí vlastnosti pro zvýšení výkonu a bezpečnosti celého uzavíracího systému.

Požadavek na monitoring přístupů k uzavíracím systémům stále roste a proto se technologie elektroniky přístupů přemístilo dovnitř daného uzavíracího systému. Jedná se o nejrychlejší možnou metodu správy přístupů pro široké spektrum aplikací. Správně navržené elektronické přístupové řešení nabízí nejvyšší možnou míru bezpečnosti, vylepšené funkčnosti a větší pohodlí pro expenoenciálně rostoucí typ aplikací. Různé průmyslové aplikace vyžadují různý typ přístupových a uzavíracích systémů, kam patří např. západky typu push-to-close, swinghandle a nebo také západky s rotačním pohybem. Všechny tyto systémy mohou být dále vybaveny klávesnicí, rozhraním pro rozpoznání magnetických karet, biometrickou čtečkou nebo GSM modemem pro vzdálený přístup pomocí mobilního telefónu.

Podobný typ uzavíracího systému je založen na použití záklopek, které jsou vhodné pro tři hlavní typy aplikací : externí, vestavné a skryté.

Pokud potřebujete maximalizovat prostor uvnitř uzavíracího systému, otvírat či zavírat dveře bez použití jakýchkoli nástrojů, nebo jen chcete uskutečnit výměnu stávajícího uzavíracího systému, potom lze využít externích záklopek. K dispozici jsou verze jak pro dveře tak rámy a pokrývají téměř celou část uzavíracích systémů. Celá montáž systému záklopek je velice snadná a intuitivní. Zároveň je možné navrhnout specifický uzavírací systém na základě požadavků zákazníka a dané aplikace.

U skříní, kde je zapotřebí, aby byl systém záklopek při uzavřených dveřích neviditelný, nebo kde je požadavek na vnitřní umístění systému záklopek, lze využít tzv. skrytých záklopek. Tímto skrytým řešením lze zajistit jak bezpečnost, tak elegantní vzhled celého uzavíracího systému.

Pro návrhy, kde je nutné souvisle sjednotit více stupňu pohybu systému záklopek a západek, lze použít tzv. vestavných záklopek a navrhnout je tak, aby se staly nedílnou součástí celého uzavíracího či přístupového systému. Tyto záklopky jsou vhodné pro celou řadu malých i rozsáhlých aplikací, kde je nutné volit systém s více stupni pohybu. Pokud se vyskytnou požadavky na jiný typ pohybu (např. točivý, dvoustavový, protivážný), než je jednoduchý rotační pohyb, potom je nutné použít speciálně navržený mechanismus a zdokonalit ho tak, aby vyhověl veškerým požadavkům zákazníka. Volbou specialistů v oboru návrhu uzavíracích a přístupových systémů se lze vyvarovat chyb a dosahnout tak nejlepšího možného řešení pro danou aplikaci a zároveň zajistit integritu celého návrhu.

Pro zjednodušení celého procesu volby daných komponent uzavíracích a přístupových systémů společnost Southco vytvořila průvodce návrhem systému, který umožňuje porovnat a následně vybrat nejvhodnější západku, záklopku, těsnění a další komponenty pro vaší aplikaci. Průvodce je poskytován zcela zdarma na našich webových stránkách www.southco.com

nebo pomocí emailu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  Vyžádejte si více informací…

LinkedIn
Pinterest

Připojte se k více než 155 000 sledujícím IMP