www.modernitovarna.com
Norelem

Upevnění ve správné poloze

Jak se vypořádat s výběrem správné metody upínání a nastavení polohy polotovaru, když je výběr tak široký? Marcus Schneck, ředitel společnosti norelem, která se specializuje na normalizované díly, vysvětluje, na co brát při výběru ohled

Upevnění ve správné poloze

Každý den se na celém světě vyrobí milióny produktů a svět výrobního průmyslu stále roste a rozšiřuje se.

Čím více dílů, tím důležitější je pro uspokojení požadavků efektivita výrobních procesů.

To není třeba dokazovat. Pracují podniky tak efektivně, jak je to možné? Zvláště pokud jde o základní funkce upínání a nastavení polohy?

I když se upínání polotovarů může zdát nevýznamné, ve skutečnosti výrazně přispívá ke komerčnímu úspěchu výrobního podniku. Jsou-li procesy upínání konzistentní, zaměstnanci mohou zvýšit svoji produktivitu, omezují se prostoje, snižuje potenciál zranění z přetěžování a s tím spojené pracovní neschopnosti a snižuje se náročnost ustavení upínek do správné polohy.

K dispozici jsou stovky různých metod upínání. Výběr té správné se často omezuje na využitelnost, flexibilitu, komfort, prostor zástavby a účinnost. Zde je uvedeno několik metod, jež jsou k dispozici, a popis, kde je použít.

Klínové upínače (s přídavkem na obrábění)
Klínové upínače drží pohromadě současně dva polotovary. Prvním významným rysem klínových upínačů je, že z nich nezasahují do pracovní plochy stroje žádné hrany.

Výhodou pro uživatele je, že upínače jej neomezuje v práci, a vzhledem ke kompaktnímu tvaru jsou tyto upínače na pracovní ploše prostorově úsporné.

A za druhé, jak bylo uvedeno, upínače drží pohromadě najednou dva polotovary. To je mnohem efektivnější, jestliže potřebujete obrábět dva díly najednou, a zbavuje obsluhu nutnosti znovu nastavovat pozici následujícího obrobku. Při upevnění šroubem působí na čelisti síla zvnějšku, a to znamená, že na oba díly, na levé i pravé straně upínače , působí stejná kladná upínací síla.

Jestliže kupujete klínové upínače, podívejte se po těch, které mají přídavek na frézování, jako jsou různé klínové upínky ze sortimentu norelem. Tyto upínače mohou být frézovány do požadovaného tvaru a velikosti a zaručují, že obrobky budou upevněny po celém obvodu bez špiček napětí. S tím je omezeno riziko poškození obrobku otlačením nebo dokonce jeho zlomení.

Přesné aretační čepy


Upevnění ve správné poloze

Přesné aretační čepy, známé také jako aretační čepy s vačkou, patří mezi normalizované komponenty, které umožňují rychle nastavit polohu pohyblivých strojních dílů. Vytažením tažného tlačítka nebo kroužku se čep vysune z protikusu, díly stroje mohou být ustaveny do požadované polohy a stlačením opět upevněny.

Jsou nejvhodnější tam, kde je požadována velká opakovaná přesnost současně s rychlým nastavením polohy. Ujistěte se, že používáte aretační kolíky z oceli nebo korozivzdorné oceli. Ty zajišťují vyšší úroveň stability a odolnosti proti korozi.

Pružné boční opěrky


Upevnění ve správné poloze

Pružné boční opěrky jsou určeny k polohování a upínání plochých či oblých polotovarů nebo polotovarů s nepravidelným tvarem tam, kde je málo místa.

Vzhledem k tomu, že "pruží" proti polotovaru, který je do nich vložen, jsou ideální pro širokou škálu úloh, včetně gravírování, popisování, osazováni, montáže, svařování, pájení, vrtání a vystružování.

Excentrické upínací šrouby a upínací drápy


Upevnění ve správné poloze


Jestliže pracujete na hrubého povrchu, jsou ideálním řešením excentrické upínací šrouby.

Excentrické upínací šrouby, nazývané také upínací excentry, mohou být kombinovány tak, že vyřeší množství problémů při konstrukci upínacích a jiných zařízení. Jednou z velkých předností této upínací metody je minimální výška upínacích šroubů.

Používejte excentrické upínací šrouby s mosaznými šestihrannými podložkami, protože ty umožňují jemné a přitom extrémně pevné a bezpečné upínaní obrobků. Kombinováním excentrických upínacích šroubů je možné bezpečně ustavit celé palety. Hlavní oblasti použití excentrických upínacích šroubů jsou dělení materiálů pilou, odlévání a kování.

Upínací drápy se naproti tomu do obrobku "zatnou". Upínací drápy mohou být instalovány na čelisťové plochy svěráku a pro montáž postačuje zapuštěný vystružený vývrt .

Upínací drápy fungují tak, že se jejich "drápy" (odtud anglický název talon grip) "zatnou" do obrobku a po upevnění jej zajišťují proti bočnímu a vodorovnému pohybu.

Malá upínací výška (např. u upínacích příchytek norelem je specifikována upínací výška 1,5 mm) šetří náklady na materiál, a proto jde o cenově úsporné řešení upínání.

Upínací drápy jsou zvláště užitečné pro oblé, tvarované nebo rozměrné obrobky, které tak mohou být upevněny rychle a bezpečně po celém obvodu.

Hledání možností využití


Upevnění ve správné poloze

Shigeo Shingo, japonský inženýr, který je považován za jednoho z největších odborníků na výrobní technologie, jednou řekl: "Nejnebezpečnější zmetek je to, o kterém nevíme."

Základem konstruování a výroby je vždy zlepšení, bez ohledu na to, že je to malé a postupné. To je směr, kterým je třeba se ubírat, a upínání a polohování není výjimkou.

Kdykoliv jde o upínání polotovarů, vždy je důležité nejprve se seznámit s dílem, který se bude upínat, a cíli, jichž je třeba dosáhnout: je to přesnost, rychlost, flexibilita, efektivita, bezpečnost upínacích sil nebo kombinace všech zmíněných hledisek? Z toho je možné následně určit nejlepší metodu upínání a polohování.

Ať jde o komplikované polotovary, velkosériovou výrobu nebo řešení, kde je třeba šetřit místem, norelem s vámi vždy bude spolupracovat na nalezení správné metody pro vaši aplikaci.

Více informací o firmě norelem a jejím sortimentu normalizovaných dílů najdete na www.norelem.cz

  Vyžádejte si více informací…

LinkedIn
Pinterest

Připojte se k více než 15 000 sledujícím IMP