www.modernitovarna.com
Southco

Řešení společnosti Southco zvyšuje bezpečnost datových center

Poslední trendy trhu potvrzují, navzdory stagnující ekonomice, že stále více datových center rozšiřuje své plány pro rok 2010 a dále.

Řešení společnosti Southco zvyšuje bezpečnost datových center
Pracovníci datových center mají velké obavy z fyzické (mechanické) a síťově bezpečnosti přístupu k datům. Porušení bezpečnosti způsobuje nejen časové prostoje, ale má dopad i na reputaci a spolehlivost poskytovatele datových služeb. V konečném důsledku to může vést ke ztrátě důvery a dokonce i celé zakázky. Řízení přístupu k datům hraje tedy obrovskou roli při návrhu, konstrukci a infrastruktuře datových center. S rostoucím počtem kritického hardwaru umístěného v rackových skříních a sdílením datového prostoru jednotlivých poskytovatelů datových služeb se objevuje stále více obav z neoprávněného přístupu do datových center.

Klíčovým prvkem pro zvyšování bezpečnosti infrastruktury datových center - zejména pro řízení přístupu k datům jak fyzicky, tak síťově - je správná volba spolehlivého a inteligentního uzavíracího systému. Správné řešení řízení přístupu k datům také pomáhá snižovat energetickou náročnost a zlepšuje spolehlivost jak daného produktu, tak celého systému. Stejně důležitá je volba přístupového systému (hardwaru), který lze spravovat stávajícím softwarem umožňující řízení a monitoring přístupů.

Ulrike Sturman, Manažer pro průmyslový marketing a diverzifikované technologie, vysvětluje : "Pokud uvážíme všechny záležitosti, potom není divu, že se společnosti zabývající se řízením přístupu k datům poohlížejí po spolupráci se specialisty v oboru, jako např. Southco, když dojde na aktuální potřebu řízení přístupu k datům. Ve společnosti Southco jsme zkombinovali naše odborné znalosti v oblasti řízení přístupu k datům a inovativní elektronické blokování pro fyzický přístup. Výsledkem je inteligentní, bezpečné a ergonomické řízení přístupu. Poskytujeme různá elektronická zařízení pro řízení přístupu, která splňují současné nároky na bezpečnost. Jedná se o jednoduché samostatné klávesnice, elektronické klíče až po RF čtečky a vzdálené řídící RF systémy. Konkrétně pro skříně v datových centrech jsme vyvynuli technologii elektronického uzavíraní, která nabízí nejdokonalejší řešení na trhu. Primárně toho bylo dosaženo spojením elktronického uzavíracího systému a převodového motoru, což je v konečném důsledku spolehlivé a energeticky méně náročné řešení."

Srdcem uzavíracího systému společnosti Southco je "vlajková loď" H3-EM Swinghandle - elektronická uzavírací otáčecí klika s LED indikátorem poskytujícím informaci o lokální nebo vzdálené kontrole manuálního či elektronického zavírání a otevírání. Modulární koncept umožňuje jedno nebo více-bodové uzavírání s nízkou spotřebou, obsahuje motorový mechanismus zámku a poskytuje vysokou spolehlivost. Do systému jsou integrovány funkce monitoringu skříně a přístupu a také senzory detekující stav uzavření a uzamčení.

Dalším klíčovým elektronickým zařízením pro přístup k datům od společnosti Southco je rotační elektronická závora R4-EM a elektronický hlídač EM-10, jejichž výhodou je elektronické řízení přístupu a vysoká bezpečnost. Jedná se o celokovovou kompaktní rotační závoru, která byla navržena tak, aby splňovala stále vyšší požadavky na fyzickou a síťovou bezpečnost přístupu k datům. Toto řešení "další generace" v řízení přístupu integruje elektronický přístup a tzv. "zmačkni-a-zavři" funkci do jednoho zařízení. Jeho nízká cena, kompaktní design a všestrané použití tento systém předurčuje pro nové i dodatečné aplikace.

Všechny elektronické systémy pro řízení přístupu k datům od společnosti Southco poskytují elektronický "záznam" pokaždé když je zámek aktivován. Pomocí elektronického záznámu a vždy unikátního vstupního kódu lze vždy dohledat, kdo k systému přistupoval. Každý produkt je navržen jako náhrada pro existující mechanické závory.

  Vyžádejte si více informací…

LinkedIn
Pinterest

Připojte se k více než 15 000 sledujícím IMP