www.modernitovarna.com
PEPPERL+FUCHS PROCESS AUTOMATION

DART se stává realitou

DART (Dynamic Arc Recognition and Termination) je jedním z nejlepších možných způsobů, jak lze zlepšit průmyslové procesy. DART umožňuje rozpoznat nebezpečí a zamezit jeho vzniku. Díky tomu je možné provozovat široké spektrum přístrojů v prostředí s nebezpečím výbuchu při použití delších kabelových vzdáleností. Je toho docíleno použitím inteligentního identifikačního okruhu, který kontroluje celý elektrický okruh. Jakmile je detekována informace o možném vzniku nebezpečného stavu, vypne se během mikrosekundy vnitřní napájení, a tím se předejde vzniku jiskry. Značným způsobem se tak zvyšují instalační možnosti a otevírá se úplně nový rozsah použití.

DART se stává realitou
DART-Fieldbus je řešení, které je možné implementovat do stávajícího zařízení. Kombinuje přehledné uspořádání systému s maximální možností rozšiřitelnosti a přizpůsobivosti. Dřívější verze ochrany proti výbuchu byla specifikována dvěma koncepty: FISCO a Entity. Tyto jsou považovány stále za spolehlivé řešení pro procesní automatizaci, ale mají značné nedostatky, jako např. omezení kabelové vzdálenosti, limitovaný počet zařízení a omezení obsluhy těchto zařízení. Důvodem je sdružený technický koncept, který je založen na výkonovém omezení proudu a napětí na úrovni předcházející vzniku jiskry o takové intenzitě, aby mohla způsobila požár.

Jiskrová bezpečnost od samého začátku
DART poprvé umožňuje realizovat skutečně bezpečné sběrnice. Řízení je prováděno pomocí zařízení DART vybaveného ochranným segmentem, který nabízí až 20 výstupů na jeden segment. Zařízení DART lze umístit v zóně 2, zatímco sběrnice a odbočky (boxy, bariéry nebo segment protectory) mohou být umístěny v zóně 1. Jinými slovy: DART bere v úvahu bezpečnost veškerých částí, které mají být instalovány. To dovolí vysoký počet zařízení a značně delší kabelové vzdálenosti ve srovnání s FISCO nebo Entity. Pro infrastrukturu DART fieldbus a rozsah produktů FieldConnex je firma Pepperl+Fuchs schopna poskytnout dva druhy DART komponent. DART Power Hub poskytující jmenovitý výkon 22.5 V a 360 mA a verzi kompaktního DART Power Hubu. Kompaktní verze přichází v redundantním uspořádání a s volitelným Advanced Diagnostic Module (ADM), který nepřetržitě monitoruje sběrnici. Zjistí-li náznak zhoršení kvality, informuje servisního technika. Jednotlivé výkonové moduly mohou být okamžitě vyměněny bez nutnosti zásahu do podnikových činností. DART znamená bezpečné spojení mezi vysoce výkonnou sběrnicí a provozními přístroji. Umožňuje spojení až 12 linek s délkou do 120 m. Tyto ochranné segmenty poskytnou ochranu proti zkratu a zajistí snadné spojení s existujícími přístroji.

Více energie pro provozní přístroje
DART umožní použití provozních přístrojů s vyšším příkonem než byl předtím možný
v zóně 1. Jedno z prvních zařízení DART má název Protos 3400 Power-i. Ten je poskytnut německým procesním specialistou, společností Knick, a reprezentuje úplně první procesní analýzu zařízení pro činnost uvnitř elektrického okruhu s jiskrovou bezpečností podle DART. Jednotka nabízí až čtyři kanály s možností získat měření v různých lokalitách. Vyznačuje se kompaktním designem s podsvětleným LCD displejem, který usnadňuje servis na místě.

Snadný způsob jiskrové bezpečnosti
Systémoví návrháři nemusí přejít na kompletně nový technický koncept, ale můžou vycházet ze stávajících znalostí s vědomím skutečně bezpečnostního řešení s podstatně zvětšenou funkčností. Nevyžaduje nový hardware. Existující sítě potřebují menší modifikace a všechny Entity přístroje můžou zůstat nezměněny.

Pro spolehlivost v jiskrové bezpečnosti byl koncept DART ověřený v německém Physikalisch Technische Bundesanstalt. DART technologie nalézá cestu do příslušných IEC standardů. Společnost Pepperl+Fuchs je významnou hnací silou vývoje systému DART. Společně s 15 dalšími výrobci razí firma Pepperl+Fuchs cestu pro snadné nasazení technologie DART v prostředí s nebezpečím výbuchu.

  Vyžádejte si více informací…

LinkedIn
Pinterest

Related Articles

PEPPERL+FUCHS PROCESS AUTOMATION
BTC14 Box Thin Client

Připojte se k více než 15 000 sledujícím IMP