www.modernitovarna.com
ABB News

NOVÝ PRŮMYSLOVÝ KOLABORATIVNÍ ROBOT ABB SWIFTI JE MIMOŘÁDNĚ RYCHLÝ, PŘESNÝ A BEZPEČNÝ

Průmyslový kolaborativní robot SWIFTI CRB 1300 je šestkrát rychlejší a pětkrát přesnější než jiné roboty v této třídě. Vysoká nosnost až 11 kg a špičková rychlost zvyšuje efektivitu výroby až o 44 %.

NOVÝ PRŮMYSLOVÝ KOLABORATIVNÍ ROBOT ABB SWIFTI™ JE MIMOŘÁDNĚ RYCHLÝ, PŘESNÝ A BEZPEČNÝ

Společnost ABB uvedla na trh průmyslový kolaborativní robot SWIFTI™ CRB 1300, který spojuje přednosti průmyslových a kolaborativních robotů – vysokou rychlost a přesnost a nosnost až do 11 kg, díky nimž jej lze využít v široké škále výrobních aplikací a aplikací pro manipulaci s výrobky, jako je obsluha strojů, paletizace, odebírání a umísťování a šroubování.

"Naši zákazníci hledají taková robotická řešení, která by zvýšila flexibilitu, efektivitu a odolnost jejich výrobních procesů a pomohla jim čelit nedostatku pracovních sil tak, že umožní jejich zaměstnancům vykonávat práci s vyšší přidanou hodnotou," uvádí Andrea Cassoni, výkonný ředitel divize průmyslové robotiky. "Nejnovějším přírůstkem do naší rodiny kolaborativních robotů SWIFTI je špičkově přesný robot s vysokou nosností, který je až šestkrát rychlejší než ostatní roboty v této třídě. To znamená, že jej mohou využívat jak malé a střední podniky, tak velcí výrobci, kteří hledají kolaborativní automatizovaná řešení, jež jim zajistí vyšší flexibilitu a produktivitu."

Díky vysoce kvalitnímu designu, vysokému výkonu, rychlosti a pokročilým funkcím zajišťuje robot SWIFTI CRB 1300 zvýšení efektivity výroby až o 44 % ve srovnání s jinými kolaborativními roboty této kategorie. Např. při využití v paletizační aplikaci dokáže zpracovat až 13 krabic za minutu, zatímco ostatní kolaborativní roboty 9.Robot SWIFTI CRB 1300 je vybaven řídicí jednotkou OmniCore™ C90XT a je až pětkrát přesnější než jakýkoli jiný kolaborativní robot této kategorie, takže ho lze ideálně využít při operacích, které vyžadují konstantní přesnost a opakovatelnost. K dalším přednostem tohoto robotu náleží maximální rychlost 6,2 m/s, nosnost od 7 do 11 kg a dosah od 0,9 do 1,4 m, díky čemuž může provádět celou řadu operací, jako je šroubování, montáž, kompletace a paletizace. Díky vysokému stupni krytí (až IP67) jej lze využívat i v náročných podmínkách, např. v aplikacích pro obsluhu strojů.

Na prvním místě je pro nás bezpečnost obsluhy. Proto je robot SWIFTI CRB 1300 vybaven bezpečnostním laserovým skenerem a bezpečnostním softwarem ABB SafeMove. Díky těmto technologiím může být robot nainstalován bez nutnosti fyzického oplocení, a přesto umožňuje bezpečnou úzkou spolupráci s člověkem.

Pokud laserový skener detekuje v pracovním prostoru robotu obsluhu, pohyb robotu se díky softwaru SafeMove zpomalí nebo zcela zastaví. Jakmile se pracovník vzdálí, pohyb se obnoví. K plné rychlosti se vrátí až poté, co je pracovní prostor zcela volný. Robot je navíc vybaven světelným indikátorem stavu interakce, který vizuálně signalizuje vzdálenost robotu od obsluhy v pracovním prostoru. Integrace skeneru a softwaru je jednoduchá, software SafeMove umožňuje pracovníkům rychle nastavit bezpečnou pracovní zónu a další bezpečnostní prvky pomocí ruční ovládací jednotky FlexPendant.

Stejně jednoduché je i programování. Uživatelé mohou robot nastavit pomocí ručního ovladače nebo nového softwaru ABB Wizard Easy Programming. Program Wizard Easy Programming je založen na jednoduchých grafických blocích a zpřístupňuje programování i těm uživatelům, kteří nemají s oblastí robotiky žádné zkušenosti.

www.new.abb.com

Připojte se k více než 155 000 sledujícím IMP