www.modernitovarna.com
Moxa

Společnost Moxa uvádí bezdrátový přídavný modul pro MXview, který řeší správu sítí Wi-Fi v chytré výrobě

Společnost Moxa, přední dodavatel systémů síťové infrastruktury, uvedla na trh přídavný modul MXview Wireless pro svůj software MXview určený pro správu komunikačních sítí v průmyslu. MXview usnadňuje správu sítí tím, že zobrazuje jejich strukturu a pomáhá pracovníkům, kteří nejsou odborníky na informační techniku, zjednodušit provoz a zlepšit provozuschopnost sítě.

Společnost Moxa uvádí bezdrátový přídavný modul pro MXview, který řeší správu sítí Wi-Fi v chytré výrobě
Tento software úspěšně pomohl mnoha zákazníkům z celého světa v různých průmyslových odvětvích, například v energetice, inteligentní dopravě a průmyslové výrobě. V současnosti, s nástupem inteligentní výroby, se chytrá a spolehlivá průmyslová síťová komunikace stala základním kamenem téměř pro každou inteligentní aplikaci. V reakci na transformaci průmyslového prostředí a rostoucí počet instalací Wi-Fi splňuje nový přídavný modul MXview Wireless požadavky na správu statických i dynamických bezdrátových aplikací v inteligentní výrobě. Díky spolehlivé síťové komunikaci, která je základem, a správě sítě v reálném čase z jednoho zdroje se mohou provozovatelé průmyslových závodů soustředit na zlepšování provozní efektivity a dosažení co nejdelší doby provozuschopnosti systému.

Vizualizace sítě Wi-Fi pro optimální provozní efektivitu
Při inteligentním řízení výrobních procesů se typicky využívá statická bezdrátová síť, kde zákazníci prostřednictvím Wi-Fi navazují komunikaci mezi klienty instalovanými na výrobních linkách a centrálním řídicím systémem. Nestabilní bezdrátové připojení však může vést k neúplným informacím, jejichž důsledkem může být nesprávné rozhodování. Je-li spojení zcela ztraceno, obvykle není možné výrobní procesy řídit optimálním způsobem. Často je však obtížné zjistit přesný stav připojení Wi-Fi a opravit problémy okamžitě, jakmile k nim dojde. Bezdrátový přídavný modul MXview zjednodušuje správu sítě tím, že umožňuje uživatelům získat na ovládacím panelu zařízení podrobné informace o komunikační síti a grafy indikátorů výkonu pro jednotlivé přístupové body (AP) a klientská zařízení. „Hlavní výhodou tohoto modulu je to, že uživatelé nyní mohou zobrazit stav bezdrátové i kabelové sítě na jednom hlavním ovládacím panelu. Tato funkce umožňuje nejen rychle získat přehled o komunikační síti průmyslového závodu, ale také výrazně usnadňuje správu sítě," říká Lyra Li, produktová manažerka ve společnosti Moxa. Uživatelé mohou monitorovat jednotlivá připojení, porovnávat je s požadovanými hodnotami a přizpůsobit nastavení výstrah, aby byli okamžitě informováni o jakýchkoli problémech. To umožňuje technikům rychle a efektivně řešit problémy na místě a zajistit maximální dostupnost sítě.

Společnost Moxa uvádí bezdrátový přídavný modul pro MXview, který řeší správu sítí Wi-Fi v chytré výrobě

Společnost Moxa uvádí bezdrátový přídavný modul pro MXview, který řeší správu sítí Wi-Fi v chytré výrobě
Snadné řešení problémů pro maximální provozuschopnost systému

V systémech automatizované manipulace s materiálem (AMH, Automated Material Handling) musí být připojení Wi-Fi schopné dynamicky se přizpůsobovat neustále se pohybujícím vozidlům. Nestabilita bezdrátový signálů by mohla provoz těchto systémů snadno narušit. Bezdrátové připojení je však neviditelné a ovlivňuje je mnoho různých faktorů. Přídavný modul MXview Wireless zobrazuje dynamicky se měnící topologii sítě a umožňuje uživatelům přehledně vidět stav všech bezdrátových spojení. Automatizovaná vozidla se neustále pohybují mezi různými AP v celém závodě. Uživatelé mají navíc možnost překrýt topologii sítě půdorysem závodu a snadno vyhledat konkrétní vozidlo pouhou kontrolou jeho bezdrátového připojení. To pomáhá ušetřit mnoho času při identifikaci nefunkčního klientského zařízení. „Funkce zpětného přehrávání roamingu umožňuje uživatelům prohlížet historii pohybu klientského zařízení za posledních 30 dní a vyhledat tak například příčinu incidentu. Uživatelé mohou tuto funkci využít k efektivnějšímu hledání a řešení hlavních příčin problémů, místo aby museli zkoumat protokoly jednotlivých zařízení a jejich souvislosti,“ říká Lyra. Tyto dvě funkce, které exkluzivně vyvinula společnost Moxa, jsou speciálně navržené tak, aby splňovaly rostoucí požadavky automatizovaných výrobních podniků, inteligentní logistiky a dalších inteligentních systémů. Chcete-li se o našich bezdrátových řešeních AMH dozvědět více, můžete shlédnout naše úvodní video na adrese https://youtu.be/AX41LeTb-ZE.Díky našim zkušenostem se správou kabelové sítě prostřednictvím systému MXview byl vytvořen a na trh uveden přídavný modul MXview Wireless, aby vaše instalace Wi-Fi pracovaly na maximum. K tomu, aby společnost Moxa povzbudila každého k vyzkoušení síly tohoto softwaru pro správu komunikačních sítí v průmyslu, zavádí také speciální propagační akci. Od nynějška až do 31. prosince 2021 si uživatelé mohou plně vyzkoušet přídavný modul MXview Wireless po dobu jednoho roku, a to jednoduše jeho aktivací v základním systému MXview. Další informace o produktu a podrobnosti týkající se probíhající propagační akce najdete na stránce produktu nebo na microsite na adrese www.moxa.com/MXview.

Význačné rysy softwaru MXview a jeho přídavného modulu MXview Wireless:
√ automatické vyhledávání a vizualizace síťových zařízení a fyzických spojů,
√ okamžité vybavení výstrah s uživatelsky nastavitelnými limity,
√ snadná vestavba do systémů OT/IT,
√ jeden integrovaný ovládací panel pro přehled o stavu kabelové i bezdrátové sítě,
√ podrobné informace o zařízení a grafy indikátorů výkonu,
√ dynamické zobrazení topologie, které monitoruje stav bezdrátových připojení a na první pohled indikuje změny v připojení,
√ vizuální funkce interaktivního zpětného přehrávání roamingu, které umožňuje kontrolovat historii cest klientských zařízení.

Přečtěte si případovou studii o tom, jak MXview podporuje informační systém města Lancaster v USA.

Připojte se k více než 155 000 sledujícím IMP