Případové Studie

www.modernitovarna.com
ARC INFORMATIQUE

Optimalizace a řízení nabíjecích stanic elektromobilů v celostátním měřítku

Jak PcVue dohlíží na nabíjecí stanice vozového parku elektrovozidel FIRALP.

Optimalizace a řízení nabíjecích stanic elektromobilů v celostátním měřítku
Jak společnost FIRALP, francouzská společnost komunálních služeb a specializovaných odvětví (energetika, stavebnictví, komunikační a rozvodné sítě atd.), monitoruje své nabíjecí stanice pomocí pokročilých diagnostických funkcí pro zvýšení jejich dostupnosti a optimalizaci činností údržby.

Vzhledem k tomu, že se udržitelná mobilita stala v mnoha zemích, zejména v Evropě, kde Evropský parlament nedávno odhlasoval ukončení prodeje benzínových a dieselových automobilů do roku 2035, vysokou prioritou, trh s elektromobily vzkvétá.

Podle nové zprávy agentur specializovaných na průzkum trhu dosáhl prodej elektromobilů v roce 2021 celkem 6,75 milionů kusů, o 108 % více než v roce 2020. Tento objem zahrnuje osobní vozidla, lehká nákladní vozidla a lehká užitková vozidla. Podle odhadů Mezinárodní energetické agentury (IEA) by měl počet elektrických vozidel na silnicích dosáhnout do konce desetiletí přinejmenším 145 milionů kusů.

Také společnost FIRALP postupně již několik let přechází na elektrická vozidla. Rozhodující posun však představuje rok 2022, kdy firma objednala více než 100 elektrických vozidel a v pobočkách již má nainstalované své nabíjecí stanice. Pokračuje také zavádění hybridních vozidel a objednáno bylo tucet plynových (CNG) dodávek. Tato obnova vozového parku naplňuje požadavky v oblasti ochrany životního prostředí a reaguje na očekávané omezení nejvíce znečišťujících vozidel v nízkoemisních zónách.


Optimalizace a řízení nabíjecích stanic elektromobilů v celostátním měřítku

Správa mobility
Na podporu svého přechodu na elektrická vozidla zvolila skupina FIRALP prostřednictvím své dceřiné společnosti EREC pro dohled nad svými nabíjecími stanicemi systém PcVue Solutions.

Společnost EREC Technologies se specializuje na řízení procesů a je partnerem společnosti PcVue již více než 20 let; podporuje své zákazníky v oblasti údržby a provozu systémů elektroenergetiky a automatizace dodávkami řešení na klíč.

Projekt byl zahájen v roce 2020 s cílem interně řídit otevřeným a flexibilním softwarem sto 22kW nabíjecích stanic padesáti poboček FIRALP.

Testy provedené během lockdownu prokázaly možnost nakonfigurovat komunikaci s nabíjecími stanicemi různých výrobců. Pro zajištění interoperability byl k monitorování stanic vybrán protokol OCPP.

Nabíjecí stanice také spoléhají na systémy správy zatížení, které však vyžadují několik aktualizací jejich firmwaru, aby dosáhly požadovaného efektu.


Optimalizace a řízení nabíjecích stanic elektromobilů v celostátním měřítku
Mobilní aplikace pro optimalizaci nabíjení

V aplikaci PcVue je hlášeno několik informací: výkon dodávaný stanicí během doby nabíjení, událost ukončení nabíjení, alarmy a časy spuštění/zastavení nabíjení. Kromě toho je k dispozici 10 klientů WebVue, které poskytují přístup k vizualizacím zpráv a umožňují lepší využití stanic. K systému je také připojen dohled nad BMS v centrále v Château.

V současné době je přístup k nabíjecím stanicím zdarma, ale každá pobočka má portál, kterým přístup reguluje. Počet nabíjecích stanic je při současném počtu elektromobilů dostatečný, ale plán skupiny FIRALP rozšířit svůj vozový park elektrických vozidel může tuto situaci ztížit.

V nadcházejících měsících obdrží společnost FIRALP více než 100 elektromobilů na dokončení změny svého vozového parku, což bude vyžadovat zavedení nástrojů pro optimalizaci zdrojů. V této souvislosti bylo skupině FIRALP představeno inovativní řešení mobility s platformou PcVue.


Optimalizace a řízení nabíjecích stanic elektromobilů v celostátním měřítku

Digitalizovaný pořadník: jak PcVue usnadňuje život řidičům elektromobilů

Hlavní problém, s nímž se mohou řidiči elektromobilů setkat, se týká vozidel, která zůstávají připojena k nabíječce i po plném nabití, takže nabíjecí stanice není přístupná pro ostatní čekající vozidla.

PcVue Solutions nabízí řešení, které umožňuje řidičům elektromobilů přihlásit se pomocí mobilního telefonu, když dorazí na parkoviště, a určit požadovanou výši poplatku za nabití. PcVue ukládá informace týkající se potřeby a rychlosti nabíjení a jakmile je nabíjecí stanice dostupná, platforma PcVue upozorní řidiče prostřednictvím jeho mobilního telefonu, kterou nabíjecí stanici může použít.

Po připojení vozidla spustí aplikace PcVue nabíjení. Když se řidič rozhodne, že své vozidlo nenabije, po uplynutí konfigurovatelné doby se aplikace PcVue přesune na ten požadavek na nabíjení, který je další v pořadí.

Mobilní aplikace pro nabíjecí stanice vozidel je díky funkci bot v PCVue realizována bez jediného řádku programu. Umožňuje vytvořit mobilní grafické rozhraní přizpůsobené potřebám klienta, funkční i graficky přehledné.

U firmy FIRALP bude možné, aby řidič, který obdržel do svého mobilu oprávnění k nabíjení, toto oprávnění v případě své nedostupnosti převedl na třetí osobu nebo požadavek jednoduše odložil.

Tato mobilní a inteligentní řešení umožňují zúčastněným třem stranám, vozidlům, nabíjecím stanicím a řidičům, perfektně sladit dostupnost, nabíjení a čas.


Optimalizace a řízení nabíjecích stanic elektromobilů v celostátním měřítku

„Absolutně nikdo se nechce vrátit ke spalovacím vozidlům,“ shrnuje Jerome Dorne, vedoucí studií a realizace, názory zaměstnanců po pořízení asi 40 nových nabíjecích stanic různých výkonů a od různých výrobců a stovky elektrických vozidel, které si firma FIRALP objednala.

Jednou z hlavních ambicí je mít řešení se zajištěním provozního stavu, tj. smluvní povinností údržby MOC (Maintenance in Operational Condition), pro každou instalovanou nabíjecí stanici.

V blízké budoucnosti by EREC aplikaci rád nainstaloval u několika dalších zákazníků.

Směrem k ještě větší energetické účinnosti
A konečně, energetická spotřeba prostředků využívaných společností FIRALP byla vždy předmětem inovací: lokalita Montereau-sur-le-Jard jižně od Paříže je již pokryta 600 metry čtverečními fotovoltaických panelů řízených společností Departmental Energy Syndicate. Budou jimi vybaveny i další nové budovy. Skupina plánuje jít o krok dále, a to využíváním solární energie pro svou vlastní spotřebu. Principem je využití energie produkované panely na přístřešcích pro nákladní vozidla k napájení vytápění a klimatizace budov nebo k nabíjení elektromobilů.

„Naším cílem je řídit energii v našich budovách, ať už pochází z našich panelů nebo z rozvodné sítě ENEDIS, což je znalost, kterou naše dceřiná společnost EREC ovládá. To by mělo zmenšit stopu našich budov o 10 %,“ zdůrazňuje François Chapel, manažer nemovitostí společnosti FIRALP.

Kromě pokrytí vlastní spotřeby bude rozvodna vysokého napětí v Meyzieu, v blízkosti Lyonu, experimentovat se skladování energie pomocí recyklovaných baterií. Bude to také první místo, které bude vybaveno nízkouhlíkovým asfaltem, a bude zde též testována kompozice založená na rostlinné pryskyřici z regionu Les Landes.


Optimalizace a řízení nabíjecích stanic elektromobilů v celostátním měřítku

V roce 2021 provedla společnost FIRALP úplné posouzení uhlíku pro výpočet přímých emisí skleníkových plynů, které vznikají v rámci činnosti skupiny. Po čase měření bude rok 2022 časem pro experimentování a akcí.

K provedení tohoto nízkouhlíkového přístupu se skupina spolehla na firmu Oksigen. Po posouzení byla stanovena čtyři prioritních opatření, která se budou zabývat uhlíkovou stopou (beton, recyklace, alternativní energie a kalkulátor uhlíku), a byly zřízeny pracovní skupiny. Cílem je snížit emise CO2 do roku 2025 o 10 % a do roku 2030 o 20 %.

Projekt v číslech:
- přibližně sto terminálů 22 kW,
- asi 50 poboček,
- přibližně 40 nových nabíjecích stanic různých výkonů a od více výrobců do roku 2023,
- sto vozidel objednaných v roce 2022,
- chytrá mobilní aplikace pro optimalizaci nabíjení.
www.evchargingcontrol.com

www.pcvuesolutions.com

Připojte se k více než 155 000 sledujícím IMP