www.modernitovarna.com
NSK

Ložiska NSK přizpůsobená požadavkům servomotorů

V nabídce NSK jsou k dispozici kuličková ložiska přizpůsobená specifickým požadavkům servomotorů. Díky vývoji speciálních maziv a vysoce účinného těsnění s malým třením překonávají řešení NSK omezení konvenčních ložisek pro elektrické motory používané v servopohonech

Servomotory představují pro valivá ložiska problém. Typický průběh pohybu servomotorů s častými rozběhy, zastaveními a změnami směru otáčení, stejně jako s drobnými korekčními pohyby, vykonávanými na základě zpětné vazby ze snímačů polohy, ložiska intenzivně zatěžuje. Časté změny směru otáčení doprovázené mikrovibracemi navíc způsobují, že se film maziva mezi valivými prvky a oběžnou dráhou stírá (bez možnosti jeho opětovného vytvoření) v mnohem větší míře než u ložisek u konvenčních elektromotorů, které se pohybují většinu času jedním směrem.

Potenciálním důsledkem je výskyt lokálních bodů mikroskopického smykového tření na oběžné dráze. Mikrotření se vyskytne tehdy, když vlivem nedostatečného filmu maziva dojde ke styku kov-kov mezi valivou kuličkou a oběžnou dráhou.

Speciální mazivo označené EA7, které vyvinula firma NSK, tomuto jevu zabraňuje. Ve srovnání s konvenčními mazivy má EA7 při výskytu mikrovibrací zlepšené mazací vlastnosti. Mazivo také pomáhá zajistit malý třecí moment ložiska, a tím snižuje ztráty výkonu. V praxi vede použití ložisek s mazivem EA7 ke zvýšení trvanlivosti ložisek a prodloužení servisních intervalů na dvojnásobek.

Dalším faktorem, který prodlužuje servisní intervaly servomotorů, je snížení znečištění. Jestliže se při provozu ložiska do maziva uvolňují částice (tvořené např. kovem nebo sírou), které kontaminují i okolní komponenty, může dojít ke znečištění snímače polohy. Časem může toto znečištění vést až k tomu, že motor nebude schopen detekovat přesnou polohu. Dalším důsledkem úniku maziva z ložiska může být prokluzování během brzdění, jež opět může vést k nepřesnosti polohování.

Pro vyřešení problémů s kontaminací vyvinula společnost NSK jiné mazivo vhodné speciálně pro servomotory, nazvané LGU. Ve srovnání s běžným mazivem s lithným mýdlem uvolňuje LGU o 90 % méně síry a kovových částic, což přispívá k udržování prostředí kolem ložiska v čistotě. Výsledek: servisní interval je prodloužen na 1,5 násobek.

Společnosti, které vyrábějí nebo integrují servomotory, si mohou vybrat, které mazivo je pro ně vhodnější. EA7 prodlužuje životnost kuličkových ložisek, jestliže jsou vystavena mikrovibracím při častých malých pohybech typických pro servopohony, zatímco LGU minimalizuje kontaminaci okolních komponent a zabraňuje ztrátě přesnosti polohování. Při výběru kuličkových ložisek NSK určených pro servomotory si můžete vybrat jedno z těchto dvou vysoce výkonných maziv.

Další předností ložisek od NSK pro servomotory je těsnění DW, které kombinuje výjimečně účinné těsnění a malý moment tření. Těsnění DW, zkonstruovaná inženýry NSK, jsou efektivním řešením protichůdných požadavků na spolehlivost těsnění a energeticky účinný provoz ložisek.

Řada kuličkových ložisek vhodných pro servomotory je popsána v novém katalogu s titulem Ložiska pro elektromotory (Bearings for Electric Motors), který je dostupný v tištěné podobě nebo jak PDF ke stažení ze stránky:www.nsk-literature.com/de/industrial-motor-bearings

1) Servomotory přinášejí specifické problémy, a proto jsou pro ně klasická kuličková ložiska nevhodná

 
 
Ložiska NSK přizpůsobená požadavkům servomotorů
2) Společnost NSK vyvinula pro svou řadu kuličkových ložisek určených pro servomotory speciální maziva a těsnění

Ložiska NSK přizpůsobená požadavkům servomotorů

 

  Vyžádejte si více informací…

LinkedIn
Pinterest

Připojte se k více než 15 000 sledujícím IMP